Residència Mare Ràfols Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Al sud del municipi
Carretera Igualada-Sitges (C-244), Km. 37,4

Coordenades:

41.33739
1.7103
392088
4577014
08305-26
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Eclecticisme
XX
1936
Josep Alemany i Juvé
Bo
Legal
Pla Especial i Catàleg del Patrimoni 1988 (BCIL)
Si:IPA 4948
Fàcil
Social
Privada
Germanes de la Caritat de Santa Anna (C. Molí de Rovira s/n)
Jordi Montlló Bolart i Jordi Petit Gil

Edifici estructurat a partir d'un cos central de vestíbul i capella interior. Consta de semisoterrani, la planta baixa és sobreaixecada amb cos davanter de galeria i un pis amb una ala perllongada de planta semicircular. La coberta és de teules àrabs a dues aigües.
Façana principal de composició simètrica amb les ales modulades verticalment a través d'una arqueria rebaixada i d'un parament refós de maó vist que inclou les obertures de cada planta. Presideix la planta principal un porxo sobreaixecat amb intercolumnis adintellats i pilars estriats de secció quadrada i capitells, coronat per una barana de balustrades.
El coronament de la cornisa està ritmada amb modillons, els capcers són escalonats amb cantoneres simulades.

L'any 1931 es col·loca la primera pedra del Hospital i a l'any 1932 es sol·licita fer unes obres per la construcció de la residència-hospital. L'any 1936 es demana una nova sol·licitud d'obres, en aquest cas per legalitzar les obres de construcció de dues cases, les tanques d'entrada i de la finca del Molí d'en Rovira, a més, aquell mateix any s'habilita la residència per a hospital de sang. Finalment, l'any 1949 s'inaugura l'Hospital de Sant Josep.

ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1982). Vilafranca del Penedès, dins l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan (1986). L'Alt Penedès, dins l'Inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya, vol. 2. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, pp. 208-248.
ROSSELLÓ i RAVENTÓS, Joan i altres (1986). Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès. Inèdit.
ROSSELLÓ, Joan et alii (1992). Vilafranca del Penedès a través de la seva arquitectura. La ciutat que ens ha arribat. Ajuntament de Vilafranca i Caixa Penedès.