Resclosa i rec del Molí de Miralda Sant Salvador de Guardiola

Bages
Raval del Parrot de la Riera
Carretera vella d'Igualada (C-37 z) entre els km. 84,5 i 85,5.
299

Coordenades:

41.67598
1.75933
396730
4614545
08098-190
Patrimoni immoble
Obra civil
Modern
Contemporani
Medieval
Popular
XII-XIX
Dolent
Bona part del conjunt destruït; trams coberts per la vegetació.
Inexistent
Difícil
Sense ús
Privada
08097A010000050000ES
Jordi Piñero Subirana

Vestigis de la resclosa i rec de l'antic molí fariner de Miralda, situats al marge dret de la riera de Guardiola. La resclosa era situada en un codina on la riera fa un petit saltant d'aigua, just al lloc per on el camí de l'Urpina travessa la riera mitjançant un gual, que actualment s'ha reforçat amb una aparatosa plataforma de ciment, molt a prop també del pas de la carretera nova d'Igualada (C-37). Pràcticament no s'han conservat vestigis de la resclosa, a excepció d'uns forats que podrien indicar el lloc on es fixaven els pals de fusta. Són al costat esquerre de la codina, vora el gual, i consisteixen en una filera més o menys recte de forats circulars excavats a la roca. Tanmateix, aquests indicis no són gaire clars i no es pot descartar que la resclosa fos uns metres més amunt. Pel que fa al rec, actualment comença a ser visible uns 10 m abans que el camí de l'Urpina arribi a la carretera antiga (C-37z). Es tracta d'un petit canal d'aproximadament un metre d'ample excavat al sòl natural. Al cap de pocs metres el rec havia de salvar el pas d'un torrent i ho feia mitjançant un petit aqüeducte d'un sol arc, del qual en queden restes al costat nord (UTM: 396292; 4614186). Concretament, una construcció de pedra on encara és visible l'arrencada de l'arc. A continuació el rec discorre uns 60 m paral·lel a l'actual carretera, construïda sobre l'antic camí ral de Manresa a Igualada. Després el rec ha quedat destruït sota el tal·lús de la carretera i, més endavant, es fa difícil seguir-ne el rastre ja que tot el sector es troba cobert de vegetació. El rec torna a fer-se visible a la zona on hi ha la casa de la Font Nova. Concretament, rere el cobert que hi ha al costat nord del camí. Aquí tornem a trobar un petit canal excavat al sòl natural, vorejat per un canyissar. Uns 35 m passada la casa, el rec travessa el camí per un túnel subterrani i continua en paral·lel a l'antic camí ral, concretament pel costat sud, en un traçat pràcticament rectilini fins que desemboca a la bassa del molí de Miralda. En aquest últim tram el rec, força estret, ha estat reforçat amb una canalera artificial i té un mur de pedra seca per contenir el desnivell del terreny. Des de la resclosa fins al molí el rec recorre una distància d'uns 800 metres.

Informació oral facilitada per Xavier Sallent.

**ídem molí

CAPDEVILA I PLANS, Jaume (2006). Castell de Guardiola. Els orígens de Sant Salvador de Guardiola. Segles X-XIV (premi Excursionisme 2004), Centre Excursionista de la Comarca del Bages, Manresa, p. 21.
GÓMEZ GÓMEZ, Immaculada (1988 ). "Sant Salvador de Guardiola", Història del Bages, vol. 2, Parcir Ed., Manresa, p. 424.