RESCLOSA DEL MOLÍ DE BELLÚS Avià

Berguedà
Molí de Bellús. Obiols. 08610 AVIÀ
A la riera d'Avià, abans del salt que fa davant del molí de Ballús.

Coordenades:

42.0495
1.85348
405121
4655908
08011-87
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Medieval
X-XII
Regular
Legal
BPU i ZEA. POUM Avià, DOGC 12/07/2011
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 007A00066
María del Agua Cortés Elía

A la riera d'Avià una mica més amunt del Molí de Ballús resten els forats excavats a la pedra d'una antiga resclosa medieval. Son dues fileres de forats de forma circular que formen una línia en forma d'arc i perpendicular a la riera. La primera filera està formada per 10 forats circulars amb una distància de 5m del primer a l'últim i una separació entre ells no superior als 20 cm. Paral·lela a aquesta hi ha una altra filera de forats, alguns de diàmetre més ample i que formaria el reforç de la resclosa.

Aquests forats es troben a la mateixa riera, fet que dificulta la seva visibilitat quan la riera baixa plena.

El fet de que els forats de la resclosa i la bassa siguin circulars demostra que es tracta de les restes d'un molí de l'Alta Edat Mitjana, es a dir, dels segles X al XIII (BOLÓS, 1983), però en no conservar-se restes de l'edifici d'aquesta època suposem que es tractaria d'un casalot de fusta o d'un petit edifici que va ser substituït per l'edifici construït al segle XVIII. A l'edat mitjana els molins acostumen a ser drets senyorials; aquest es troba al costat d'una antiga casa d'arrels medievals i on possiblement hi havia un propietari important.

BOLÓS, J. ; NUET, J. (1983). Els molins fariners. Ketres Ed. Barcelona.
RIU, M. (1989) L'arqueologia medieval a Catalunya. Col·lecció coneguem Catalunya. Els llibres de La Frontera.