MOLÍ DE BELLÚS Avià

Berguedà
Molí de Bellús. Obiols. 08610 AVIÀ
A la zona d'Obiols, al camí de Graugès a La Plana, després de la casa Bellús.

Coordenades:

42.04898
1.8546
405213
4655849
08011-86
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVIII
1751
Regular
Legal
BPU i ZEA. POUM Avià, DOGC 12/07/2011
2973/ any 1990
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 007A00065
María del Agua Cortés Elía

Molí fariner d'estructura clàssica cobert a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana, orientada a llevant. L'edifici s'adapta al terreny desnivellat i presenta quatre nivells. El nivell més baix és el de la riera, al segon i al tercer s'adapta l'edifici de forma que en el més baix s'alcen quatre pisos i al superior tres pisos; finalment al nivell superior i pel costat de tramuntana es troba la bassa tocant a la casa i que te un pou d'uns 7 metres d'alçada (tota la de la casa) que proporcionava el salt, retornant l'aigua a la riera pel nivell inferior. L'edifici és construït de pedra amb finestres petites als pisos baixos i tres arcs de mig punt de maó i un assecador al pis superior que va ser alçat més tard. Al nivell inferior i davant del molí, la riera forma un salt sota el qual s'obre d'una gran balma. Seguint la riera amunt, trobem un aqüeducte de pedra d'un arc que es va construir a finals del segle XIX i que servia per traslladar l'aigua a través d'un canal des de la riera fins al molí.

A la porta hi ha una llinda amb la data 1751 gravada.

La propietat dels Ballús ja és documentada al segle XV, essent aquests uns grans propietaris de la parròquia d'Obiols que van anar augmentant les seves propietats principalment al segle XVIII, data en la que van construir el molí. A l'Amillarament de 1862 la casa Ballús era de Josep Ballús junt amb la capella, la Serra de Ballús, el molí de Ballús, La Plana, el Collet i Tarradelles. L'any 1900 el molí l'utilitzava Joan Canudas Cots, tenia una pedra que treballa tres mesos a l'any utilitzant un 15% de força hidràulica al 1900. L'any 1922 la propietat va ser comprada per la família Canudas que encara la conserva. Segons informació oral, el molí de Ballús va deixar de funcionar en iniciar-se la Guerra Civil, l'any 1936, tot i que va moldre des de finals de la guerra fins a l'any 1954 d'estraperlo. Al 1954 va deixar de funcionar definitivament.

Llibre de Matrícula Industrial d'Avià 1899-1934. (Arxiu Municipal d'Avià). Amillarament d'Avià de 1862. Arxiu Municipal d'Avià.