Resclosa del Congost Aiguafreda

Vallès Oriental
Riu Congost

Coordenades:

41.76885
2.24936
437609
4624385
08014-150
Patrimoni immoble
Obra civil
Contemporani
XX
Regular
Es troba erosionada.
Inexistent
Fàcil
Productiu
Pública
Agència Catalana de l'Aigua. C. Provença, 204-208. 08036 Barcelona
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

La resclosa està situada al riu Congost, a l'alçada de la carretera de Ribes i el carrer de la Llobeta. Es tracta d'una obra d'enginyeria que permet desviar l'aigua de la riera cap a un rec, que transcorre paral·lel al riu pel costat de ponent. La resclosa està formada per un mur perpendicular al riu, feta de ciment. El rec és fet de maó revestit amb morter i té un bagant.

L'aigua es desvia al rec per un tub fixat a la part superior de la resclosa.

La resclosa i el rec del Congost abastien d'aigua bona part dels horts del poble d'Aiguafreda. Durant els mesos d'estiu en què el cabal era escàs, els veïns es tornaven i es passaven "la post".

Programa de Festa Major, 2002.