Resclosa de Can Banyeta Aiguafreda

Vallès Oriental
Riu Congost

Coordenades:

41.76885
2.24936
437609
4624385
08014-151
Patrimoni immoble
Obra civil
Contemporani
XX
Regular
La resclosa es troba en bon estat, però el rec presenta pèrdues importants.
Inexistent
Fàcil
Productiu
Pública
Agència Catalana de l'Aigua. C. Provença, 204-208. 08036 Barcelona
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

La resclosa està situada al riu Congost, a l'alçada de Can Banyeta del carrer del Pont. Es tracta d'una obra d'enginyeria que permet desviar l'aigua de la riera cap a un rec, que transcorre paral·lel al riu pel costat de ponent. La resclosa està formada per un mur perpendicular al riu, fet de pedra revestida amb morter. La part de ponent presenta pedres fixades per sobre el nivell de l'estructura, que actuen de passera. El rec també és fet de pedra revestida amb morter, que presenta pèrdues en diversos punts a causa del seu mal estat de conservació.