Rellotge de sol de Can Solà del Racó
Matadepera

  Vallès Occidental
  Camí de la Font de la Tartana, núm. 81
  461

  Coordenades:

  41.611074697119
  2.0325189931349
  419389
  4607047
  Número de fitxa
  08120 - 100
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Element arquitectònic
  Contemporani
  Segle
  XIX-XXI
  Estat de conservació
  Bo
  Quan els actuals propietaris van adquirir la finca, pels volts dels anys 1998, aquesta estava en un important estat d’abandó. S’hi van realitzar importants obres de reforma, entre elles la de tapiar una finestra situada a l’altre costat del rellotge. La façana es va tornar a arrebossar, restaurant el quadrant que ha quedat perfectament integrat.
  Protecció
  Legal
  La masia de Can Solà del Racó està catalogada com a BCIL amb el número 5 del Catàleg de Béns arquitectònics a protegir. (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal aprovat definitivament per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, adoptat en la sessió de 14 de maig de 2009, i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5469 el dia 22 de setembre de 2009). Seguint l'article 25 del Títol IV de la normativa especial de les masies i conjunts arquitectònics, tots els elements ornamentals de la façana s'han de mantenir, inclosos els rellotges de sol.
  Accés
  Fàcil
  Social
  Titularitat
  Privada
  9268601DG1096N0001JB
  Autoria de la fitxa
  Jordi Montlló Bolart

  Rellotge de sol, situat a la planta pis, gairebé en el mateix eix central de la façana, al costat de la única finestra que conserva els carreus de la llinda, ampit i brancals originals.

  Es tracta d’un rellotge rectangular,  realitzat damunt de l’arrebossat de morter de calç. És del tipus vertical declinant, amb orientació sud-oest. El gnòmon és de vareta, senzill que marca les hores, en xifres romanes. Aquestes estan pintades damunt d’una pàtina sorrenca que imita la pedra calcària. Només s’hi han pintat les hores parells, que van de les VI del matí a les VIII de la tarda.

  Aquest rellotge consta a l’ Inventari de Rellotges de sol dels Països Catalans de la Societat Catalana de Gnomònica, amb el número de referencia: 5394.

  Tot i que a pocs metres de la casa, on fa uns anys eren els camps de cultiu s’hi ha localitzat un centre productiu agrari d’època romana, les primeres referències documentals per ara localitzades es remunten al segle XIV. A l’Speculo del Monestir de Sant Llorenç de Munt, sembla que el nom més antic de la casa és el de Font: “Redició feta per Maria de Font, filla de Jaume de Font, a Guillem de Torrents, de Sant Joan de Matadepera, a dit Jaume de Font i a la seva muller i pares, de la donació que li feren del mas de Font, de dita parròquia, que es té pel monestir de Sant Llorenç del Munt. Fet a 12 de les kalendes de febrer de 1321, clos per Ramon de Cros, notari de Barcelona. Sant Joan de Matadepera, núm. 82”.

  AJUNTAMENT de Matadepera (2009).  Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Matadepera. Tomo IV. Catàleg de Béns.

  BALLBÉ I BOADA, Miquel (1981). Matadepera i Sant Llorenç del Munt. Més de mil anys d’història. 1er volum, Matadepera. Ajuntament de Matadepera.

  BALLBÉ I BOADA, Miquel (1985). Masos i pairalies de Matadepera. Terrrassa: Caixa d’Estalvis de Terrassa.

  FONT SEGURA; X. i MUNUERA BERMEJO, J. (2014). Matadepera: patrimoni cultural. Ajuntament de Matadepera.