Rectoria Vella
Sant Martí Sesgueioles

  Anoia
  carrer del Portal, 1- carrer Vell
  646

  Coordenades:

  41.702694808729
  1.4883636470423
  374227
  4617871
  Número de fitxa
  08228 - 5
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  Segle
  XVI-XVII
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  BPU
  Catàleg de béns a protegir (POUM 2012)
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  Número de registre: 6169. Inventari del Patrimoni Arquitectònic
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  4280308CG7148S0001PF
  Autor de la fitxa
  Josep Anton Pérez Arriaga (TRÍADE Serveis Culturals)

  Emplaçat al costat de l’espai que va ocupar l’església parroquial antiga i el campanar, l’edifici és de planta rectangular, aïllat, de planta baixa i dos pisos d'alçada, fet tot ell de pedra del país. S’observen diferents tipus de paredat com a conseqüència de les moltes modificacions que ha patit l’edifici. A la part de llevant un jardí i una porxada de nova construcció s’annexa a l’edifici. La teulada de doble vessant té el carener perpendicular a les façanes principals. La façana que dona al carrer Portal presenta les obertures més antigues, on destaca la porta amb muntant i llinda de pedra, així com una finestra geminada emmarcada igualment en pedra i una decoració incisa geomètrica. Ambdós elements estan molt degradats.

  Actualment la casa té usos residencials i com a allotjament rural.

  Està situada al costat mateix i dessota de les restes de la primitiva església edificada al 1550. El 16 de maig del 1642 està documentada una llicència de l'ordinari per tal de foradar l'església parroquial i fer un pas fins arribar a la rectoria vella.