Rectoria de Moja Olèrdola

Alt Penedès
Pl. de l'Església, 4

Coordenades:

41.32607
1.69082
390439
4575782
08145 - 308
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Bo
Fàcil
Residencial
Privada
Bisbat de Barcelona. C. del Bisbe, 5 08002 Barcelona
Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

La rectoria de Moja està adossada al nord de l'església. És un edifici entre mitgeres i de planta rectangular que s'estructura en tres crugies. Consta de planta baixa, pis i golfes i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. El frontis es composa simètricament segons tres eixos d'obertures d'arc pla emmarcats amb una motllura, excepte el portal que és d'arc escarser. El finestral del pis té sortida a un balcó de baranes forjades. El coronament de l'edifici està definit per una cornisa senzilla. El tractament exterior dels murs és arrebossat i pintat.