Puigcastellar Castellterçol

Moianès
Puigcastellar
Cim del Puigcastellar, al sud de Castellterçol.
823 m

Coordenades:

41.72695
2.1251
427234
4619830
08064-102
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XVIII
Dolent
En estat ruïnós.
Inexistent
Difícil
Sense ús
Privada
08063A007000070000KU
Virgínia Cepero González

Restes d'una antiga masia, de planta rectangular, que constava de planta baixa, una planta pis i possiblement golfes. La coberta, que era de teula ceràmica aràbiga, és a dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal, que es troba orientada a migdia. Conserva un forn a l'angle nord-est.
Els murs són fets de pedres de mida mitjana, de procedència local, lligades amb morter de calç, arrebossats.
Al nord de la casa hi ha una cisterna.

ROMA i CASANOVAS, F. (2013) Inventari de Patrimoni Existencial de Castellcir, Castellterçol i Sant Martí de Centelles. Madrid: Bubok Publishing, p. 45.
SANTANDREU, M.; MOSEGUÍ, J. (2019). Projecte del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Castellterçol. Document d'aprovació inicial. Barcelona: Diputació de Barcelona, Àrea de Territori i Sostenibilitat [Inèdit].