Processó de les lledànies Aiguafreda

Vallès Oriental
Sant Salvador d'Avencó

Coordenades:

41.76763
2.25079
437727
4624248
08014-236
Patrimoni immaterial
Manifestació festiva
Contemporani
XIX-XX
Dolent
És un costum que s'ha perdut.
Inexistent
IPEC 904330 / IPEM 786
Sense accés
Sense ús
Pública
Ajuntament d'Aiguafreda. Pl. Ajuntament, 1
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

La processó de les lledànies es celebrava cada any el segon diumenge de Pasqua Florida. Era una processó rogativa que anava fins a la capella de Sant Salvador d'Avencó, tot cantant les lledànies. Segons el Programa de Festa Major de l'any 1952, a la tarda era costum fer una ballada on de forma excepcional, eren les dones qui triaven parella. La plaça del poble s'engalanava per a l'ocasió, a la qual assistien els pagesos de la rodalia. Juntament amb la processó dels Apòstols i de Sant Miquel, al segle XVII eren les úniques que no organitzava la confaria del Roser.

La processó del dia dels Apòstols ja consta que es feia a la consueta de 1636. Al Programa de Festa Major de l'any 1952 consta que encara es celebra.

Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya. CPCPTC. Generalitat de Catalunya.
Inventari del Patrimoni Etnològic del Montseny (1995-1999). MEMGA - CPCPTC.
MASNOU, J.M. (1988). La parròquia d'Aiguafreda a través de les visites pastorals (segles XVI-XIX). Temes Aiguafredencs V. Aiguafreda: Ajuntament d'Aiguafreda.
Programa de Festa Major 1952.