Prixana de Dalt Gurb

  Osona
  Parròquia de Sant Andreu de Gurb
  A 200 metres per camí rural de la carretera BV-4601, punt quilomètric 2'000

  Coordenades:

  41.94855
  2.23986
  436996
  4644343
  08100-123
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  XVIII
  Regular
  Una part de l'edifici es troba reformat amb murs d'obra vista perquè amenaçava ruïna.
  Legal
  Normes subsidiàries de planejament de Gurb, 2002.
  Sí, IPA
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  Ref.Cad: 7945703DG3474N
  Jordi Compte

  Prixana de Dalt es troba situada en la vessant sud d'un petit turó que forma part d'un serrat allargat que s'estén entre les carreteres C-17 i N-152a, al nord-est del nucli urbà de Gurb.
  Es tracta d'una masia de grans dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes. Està bastida amb murs arrebossats de maçoneria de pedra a base i cantonades i de tàpia a la resta, i reformes d'obra vista. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes principal i posterior.
  La façana principal, orientada al sud-est, conté a nivell de planta baixa dos portals d'arc deprimit convex i llinda d'arc rebaixat emmarcats amb pedra bisellada i tres finestres, dues de les quals emmarcades amb pedra treballada. Tant al primer pis com a les golfes hi ha cinc finestres, tres de les quals al primer pis emmarcades amb pedra bisellada, i una d'aquestes amb decoració d'arc conopial a la llinda. A la dreta hi ha un cos adossat bastit amb murs de maçoneria de pedra i a l'esquerra una estructura adossada bastida amb murs d'obra vista.
  La façana nord-est conté un cos adossat a la meitat esquerra que forma una terrassa a nivell de primer pis sobre la qual hi ha quatre columnes esveltes amb motllures a la base i el capitell. Pròpiament a la façana i a nivell de primer pis hi ha dos accessos a la terrassa emmarcats amb pedra treballada i una finestra, i tres finestres a les golfes. La part dreta de la façana es troba reformada amb mur d'obra vista.
  La façana nord-oest compta amb un pis menys a causa del desnivell sobre el que s'assenta la masia i es troba reformada completament amb murs d'obra vista a causa del deteriorament del murs de tàpia originals. En el nou mur es conserven tres elements originals de l'antic, un portal emmarcat amb pedra bisellada, un carreu amb la data de 1726 amb un emmarcament geomètric i un carreu de pedra motllurada amb un relleu a mode d'escut amb tres pinyes també en relleu a l'interior.
  La façana sud-oest conté una finestra a la planta baixa, dues al primer pis i dues més a les golfes, les del primer pis emmarcades amb pedra bisellada i amb un carreu entremig en el que hi ha la data de 1736 i tres pinyes en relleu.
  Davant la masia, el desnivell del terreny es troba ordenat en feixes i la més propera conté un jardí d'estil senyorial amb bancs, taula i una bassa a l'extrem nord, tot i que en estat d'abandonament.

  Prixana de Dalt es troba documentada en el·llibre de comptes de la recaptació de la talla, en els focs d'església de les parròquies d'Osona, del segon pagament del primer any del fogatge ordenat per les corts de Cervera de l'any 1360, amb el nom de Prixana damunt. També apareix en els fogatges de 1497 i 1553.

  GINEBRA MOLINS, Rafel (2005). "Els focs de jurisdicció eclesiàstica i el procés de recaptació del fogatge a Osona el 1360" dins Ausa, vol XXII. 2005.
  IGLÉSIES, Josep (1992). El fogatge de 1497. Estudi i transcripció. Dalmau.
  IGLÉSIES, Josep (1981). El fogatge de 1553. Estudi i transcripció. Dalmau.