Pou mas la Vila 1 Talamanca

Bages
Mas La Vila, 08279 Talamanca
En un camp a ponent del mas La Vila, a uns 150 m de la casa

Coordenades:

41.72903
1.95113
412767
4620223
08277-162
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 013A00001
Quim Serdà Manau

Pou de planta semicircular amb el parament fet de blocs de pedra lligats amb morter. Té un diàmetre interior de 100 cm i l'obertura a llevant, encarada al mas. Aquesta presenta una llinda monolítica recolzada damunt dos brancals formats per un gran carreu rectangular cadascuna. Les mesures d'aquesta obertura són: alçada 80 cm, amplada 50 cm i gruix 20 cm. Encara conserva els encaixos de ferro de l'antiga porta que hi deuria haver. Al davant de la porta hi ha dues petites banquetes per a descansar. La coberta interior presenta falsa volta, mentre que exteriorment és plana, tancant amb lloses al mig. Aquesta, descansa damunt petits carreus plans que sobresurten del parament tot formant un voladís, excepte la part frontal. L'alçada exterior és d'uns 270 cm mentre que la profunditat gira entorn els 400 cm des del nivell del sòl. Encara té aigua a l'interior, mentre que per fora, les arrels de les plantes hi creixen per damunt.

El pou fou construït amb el propòsit d'aprofitar les aigües que neixen al subsòl, essent necessàries per a l'ús domèstic dels habitants del mas. Junt amb un altre pou i les dues basses que trobem a llevant de la casa que recollien l'aigua de la pluja, van garantir el subministrament d'aigua, tant per a tasques domèstiques, com agrícoles i ramaderes fins a l'abandonament del camp per una banda, i l'arribada de l'aigua procedent de la xarxa municipal per l'altra.