Pou mas la Vila 2 Talamanca

Bages
Mas La Vila, 08279 Talamanca
A ponent del mas La Vila, a uns 15 metres de la casa

Coordenades:

41.72923
1.9544
413039
4620242
08277-163
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Contemporani
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. cad.: 013A00001
Quim Serdà Manau

Pou de planta semicircular amb el parament fet de blocs de pedra lligats amb morter. Té un diàmetre interior de 150 cm amb l'obertura encarada a nord. Aquesta presenta una llinda monolítica recolzada damunt dos brancals formats per un gran carreu rectangular cadascuna. Quatre filades de maons plans conformen la base d'aquesta porta. Les mesures d'aquesta obertura són: alçada 95 cm, amplada 60 cm i gruix 20 cm. Encara conserva un tros de cadena de ferro a l'interior, penjada d'un ganxo clavat al sostre amb morter, així com les restes d'una fusta disposada transversalment a l'alçada de l'obertura. Al davant de la porta hi ha dues petites banquetes per a descansar. La coberta presenta falsa volta tan a l'interior com a l'exterior, on recau damunt petits carreus plans que sobresurten del parament tot formant un voladís, excepte la part frontal. L'alçada exterior és d'uns 300 cm mentre que la profunditat és entorn els 200 cm des del nivell del sòl. No té aigua a l'interior.

El pou fou construït amb el propòsit d'aprofitar les aigües que neixen al subsòl, essent necessàries per a l'ús domèstic dels habitants del mas. Junt amb un altre pou i les dues basses que trobem a llevant de la casa que recollien l'aigua de la pluja, van garantir el subministrament d'aigua, tant per a tasques domèstiques, com agrícoles i ramaderes fins a l'abandonament del camp per una banda, i l'arribada de l'aigua procedent de la xarxa municipal per l'altra.