Portal de Santa Magdalena
Berga

  Berguedà
  Nucli urbà
  Emplaçament
  En un dels extrems de la plaça de Santa Magdalena, al capdamunt del Carrer Pietat.

  Coordenades:

  42.11168
  1.8343
  403628
  4662834
  Número de fitxa
  08022 - 150
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Element arquitectònic
  Medieval
  Segle
  XIV
  Estat de conservació
  Regular
  Hi ha força modificacions modernes que han eliminat elements originaris.
  Protecció
  Legal
  BCIL. Fa referència al conjunt de façanes.
  Accés
  Fàcil
  Social
  Titularitat
  Pública
  Ajuntament de Berga, plaça de Sant Pere, 1
  Autoria de la fitxa
  Albert Rumbo Soler i Isaac Soca Torres.

  És l'únic portal que la ciutat conserva. La resta foren enderrocats quan el creixement demogràfic d'època moderna i contemporània va obligar a destruir el cinturó de muralles. El de Santa Magdalena donava entrada a la ciutat pel sector nord-oriental; comunicava amb els cami-rals que menaven a Bagà i a Ripoll. Era el més proper al Castell de Sant Ferran. És possible que fos flanquejat per dues torres, que actualment no es conserven. Té un cos rectangular al mig del qual s'obre una porta en arc de mig punt, fet amb grans dovelles i una espitllera central al capdemunt. Modernament, la part superior del portal s'habilità com a vivenda i s'obriren obertures que desfiguraren el seu aspecte original.

  La primera edificació del portal és possible que tingués lloc a l'entorn de 1376, quan la vila de Berga es va veure afectada per la política de fortificacions endegada per Pere III. El seu nom, com el de la plaça on és situat, prové del convent de Santa Magdalena, que hi hagué en aquest indret des d'època baixmedieval i que fou enderrocat el 1708, a efectes militars, malgrat la oposició del clergat i de molts berguedans.

  BERNADICH, Anna; ROTA, Montserrat; SERRA, Rosa: Guia d'art del Berguedà, Berga, 1991, pàg. 42.
  HUCH i GUIXER, Ramon: Notes històriques de la ciutat de Berga, Barcelona-Berga, 1994, pàgs. 175-179 i 182-186.
  SANTANDREU i SOLER, M. Dolors: "Berga fins al segle XVIII", L'Erol 25, tardor-hivern 1988, pàg. 90-91.