Pont Prínceps d'Espanya Martorell

Baix Llobregat
Carretera 243-C

Coordenades:

41.47338
1.93853
411370
4591853
08114-112
Patrimoni immoble
Obra civil
Contemporani
XX
1970
Jose Antonio Fernández Ordóñez
Bo
Inexistent
Fàcil
Estructural
Pública
Generalitat de Catalunya. Pl. Sant Jaume, 4 08003 Barcelona


Població

08002 Barcelona
Dídac Pàmies Gual. SPAL

Pont amb estructura de formigó sobre el riu Llobregat, formada per dos pilars en forma de V i units per la part superior per jàsseres de formigó.

La fitxa s'ha omplert amb les dades de la fitxa A1 01 BPU-01.EA del Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Martorell, redactat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

El pont és una obra projectada per l'arquitecte Jose Antonio Fernández Ordónez i construït l'any 1970. La situació geogràfica de Martorell, en la intersecció formada per la Depressió Prelitoral i la Vall del Llobregat, ha estat ja des de època romana un punt de cruïlla de camins. La Via Augusta sobrepassava el Llobregat a través del Pont del Diable de la mateixa manera que ara ho fa el pont Prínceps d'Espanya per la carretera C-243.
Al construir el Pont dels Prínceps d'Espanya, es va aprofitar per treure la cruïlla de la N-II fora del recinte urbà; per aquest motiu el pont no es va construir de manera perpendicular al corrent del riu i paral·lel al Pont del Diable sinó en diagonal, com havia estat l'antic pont de ferro. Això va comportar que l'espai de la riba entre el pont del diable i el pont dels prínceps d'Espanya fos remodelat: es varen enderrocar varis edificis i murs, es va reubicar la font de les malaltes i es va fer el passeig del riu. El Congost de Martorell és pas quasi obligat en la xarxa viària que comunica Barcelona amb les zones centrals i meridionals de Catalunya.

PÉREZ FARRIOLS, J., ET ALII. Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals i disposicions de protecció per al POUM de Martorell. Ajuntament de Martorell i Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. 2014.