Pont del polígon industrial del Molí
Sant Iscle de Vallalta

  Maresme
  Sobre la riera de Vallalta, en el pk 22,3 de la carretera BV-5128.
  Emplaçament
  Sobre l'eix de la mateixa carretera BV-5128, a l'alçada del polígon del Molí.
  90

  Coordenades:

  41.62233
  2.57865
  464899
  4607931
  Número de fitxa
  08193 - 56
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Obra civil
  Contemporani
  Segle
  XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Estructural
  Titularitat
  Pública
  Diputació de Barcelona. Rambla de Catalunya, 126 (Barcleona).
  Autoria de la fitxa
  Àlex Asensio

  Pont de maçoneria d'un sol ull construït sobre la riera de Vallalta amb la finalitat de garantir la connexió per carretera entre Sant Cebrià i Sant Iscle de Vallalta.
  El vial que el creua se situa a la cota 107 i té una amplada de 5 metres. El pont fa 28 metres de longitud comptant els murs, lleugerament atalussats, de les plataformes d'aproximació. L'obra es feta de paredat poligonal amb pedres de granit de mida irregular lligades amb morter. Els ampits laterals de protecció van ser eliminats per millorar l'amplada i seguretat de la via, i substituïts per una boina metàl·lica suplementada amb una barana amb dos passamans.
  L'altura total des de la llera fins al nivell actual de la calçada amb prou feines arriba als 4 metres. La volta de canó fa 12 metres de llum i 3 d'altura en l'espinada: 1,5 fins a la línia d'arrencada i 1,5 metres de fletxa. La boca del pont descansa sobre dos tallamars laterals coronats per peces triangulars de pedra esculpida que actuen com a salmers. La volta adopta la forma d'un arc rebaixat i és feta d'obra arrebossada amb aparença de dovelles uniformes en els arcs exteriors, amb un encadenat motllurat per la part inferior. El revestiment de l'intradós simula un encoixinat de carreus ben escairades col·locats a trencajunt.
  La plataforma viària descansa directament sobre una imposta de coronament feta de maons a sardinell que desvia l'aigua que regalima per la paret.

  La infraestructura apareix representada i identificada com a ""Puente" en el mapa planimètric del municipi a escala 1:25.000 de l'Instituto Geográfico y Estadístico de l'any 1914, segons còpia manuscrita feta pel Servei Geogràfic de la Mancomunitat de Catalunya de l'any 1914.
  La construcció de la carretera entre Sant Cebrià i Sant Cebrià de Vallalta va ser completada entre els anys 1906 i 1911, a càrrec de la Diputació de Barcelona. En el Pla de camins de 1905 de l'ens provincial apareix dibuixada com a "camí preferent". El 1908, el municipi segueix figurant com a poble "incomunicat" i en el Pla de 1910 és descrita com a "camí veïnal planificat".

  AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (2003). Coneix Sant Iscle de Vallalta. Canet de Mar. Edicions Els 2 Pins, p. 18.
  NAVAS FERRER, Teresa (2007). Història de les carreteres del territori de Barcelona. Barcelona: Diputació de Barcelona, pp. 149, 153, 155.