Pont de Can Ginebre
Sant Iscle de Vallalta

  Maresme
  Sobre la riera de Vallalta, en el PK 22.9 de la carretera BV-5128.
  Emplaçament
  Pel el camí de terra que va de la carretera BV-5128 a la masia de Can Ginebre.
  90

  Coordenades:

  41.62233
  2.57865
  464899
  4607931
  Número de fitxa
  08193 - 57
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Obra civil
  Contemporani
  Segle
  XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Estructural
  Titularitat
  Pública
  Ajuntament de St. Iscle de Vallalta. C/ de les Escoles, 2 (St. Iscle de Vallalta)
  Autoria de la fitxa
  Àlex Asensio

  Pont de maçoneria d'un sol ull construït inicialment sobre la riera de Vallalta amb la finalitat de garantir la connexió entre Can Ginebre, a la riba nord, i la carretera que uneix Sant Cebrià amb Sant Iscle de Vallalta, a migdia. Amb la urbanització de la finca, el pont dona servei a tot el veïnat.
  El vial que el creua se situa a la cota 93 i té una amplada de 4,5 metres. El pont fa 12 metres de longitud comptant els murs que subjecten la plataforma, que s'eixamplen als dos extrems. Està mancat d'ampits de protecció lateral perquè els ha perdut o bé perquè han quedat terraplenats. En el seu lloc hi ha instal·lades unes baranes modernes de ferro.
  L'altura total des de la llera fins al nivell actual de la calçada amb prou feines arriba als 4 metres. La volta de canó fa 4 metres de llum i 2,4 d'altura en l'espinada: 80 centímetres fins a la línia d'arrencada i 1,6 metres de fletxa. La volta descansa sobre un sòcol de paredat comú amb pedres irregulars de grans dimensions lligades amb morter, i és tota ella feta de maó pla, rematada amb arcs a sardinell.

  El mapa planimètric del municipi a escala 1:25.000 de l'Instituto Geográfico y Estadístico de l'any 1914 no recull l'existència del pont, però sí hi apareix representat en color vermell el camí d'accés a Can Ginebre.
  El gual sobre la riera va deixar d'existir quan l'alcalde Martí Caballé, de la CNT, "hizo construir el Puente llamado de casa Ginebra cargando fuertes tributos a diversas persones de derechas", segons consta en la Causa General oberta el 1939 per les noves autoritats franquistes. El pont es devia executar durant el seu mandat, entre març de 1937 i juny de 1938.

  ARXIU HISTÒRIC NACIONAL (1939-1944). Fiscalia del Tribunal Suprem. Causa General, 1587, Exp.12. Peça separada núm. 11. Sant Iscle de Vallalta.