Pont de l'Arc La Llacuna

Anoia
Carretera de Torrebusqueta
613

Coordenades:

41.47028
1.53163
377388
4592005
08104-70
Patrimoni immoble
Obra civil
Contemporani
Regular
Inexistent
5844
Fàcil
Estructural
Pública
Ajuntament de La Llacuna
Juan Garcia Targa

Pont d'un ull fet amb pedra i lligada per colades de morter sobre el que en època recent s'ha superposat una planxa de formigó armat que serveix pel trànsit de persones i vehicles poc pesat (motocicletes , bicicletes i altres)

Valls i Prat, Marcel·lí. 1984. Cronologia històrica de la Llacuna; Llenas i Costa, Ramon. 1980. Generalitat de Catalunya. Servei .del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya. 1985/ revisat al 1991