Pont de l'Abella Aiguafreda

Vallès Oriental
Riu Congost

Coordenades:

41.76426
2.25194
437819
4623873
08014-80
Patrimoni immoble
Obra civil
Modern
Popular
XVIII
Bo
Legal
PGOU 1980 / NNSS (07/05/2003) de Sant Martí de Centelles
Fàcil
Estructural
Pública
Ajuntament d'Aiguafreda. Pl. Ajuntament, 1
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

El pont de l'Abella està situat sobre el riu Congost i comunica els pobles d'Aiguafreda i l'Abella. Consta de tres arcs carpanells adovellats, el central de majors dimensions, i presenta arquets de desguàs ovalats també adovellats. Els estreps estan fixats a la roca del llit del riu i els tallamars són semicirculars amb acabament esgraonat. El parament del pont és fet de pedra local lligada amb argamassa; el dels ampits pertany a una etapa constructiva posterior. Al tauler s'hi ha col·locat un paviment modern.

El pont de l'Abella era una antiga construcció que comunicava els veïnats d'Aiguafreda i l'Abella a la proximitat del camí ral. El creixement d'aquests veïnats i probablement el seu mal estat de conservació van propiciar que durant el segle XVIII el pont fos substituït per un de nou. En el seu diari de l'any 1785 Francisco de Zamora va visitar el poble de l'Abella i fa esment del pont: "... En el que hay un puente de tres ojos, hecho el año 1740, que es bueno y útil". A la barana del pont hi havia una orla motllurada amb l'any "1740" inscrit, que va conservar-se fins a finals del segle XX. En motiu de la construcció de la C-17 l'any 1986, va quedar ocult sota un viaducte d'aquesta carretera. Les excavacions arqueològiques que van fer-se al seu entorn van permetre documentar-hi un tram del camí empedrat, que probablement es correspon amb les restes de la via romana que comunicava Barcino i Ausa.

LACUESTA, R.; GONZÁLEZ, X. (2008). Ponts de la província de Barcelona. Comunicacions i paisatge. Barcelona: Diputació de Barcelona.
MARISTANY, M. (1998). Ponts de pedra de Catalunya. Barcelona: Editorial 92.