Can Tresserras Aiguafreda

Vallès Oriental
Passeig de Catalunya, 18

Coordenades:

41.76679
2.25303
437912
4624153
08014-79
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
8143109DG3284S0001GQ/8143109DG3284S0002HW/8143109DG3284S0003JE/8143109DG3284S0004KR
Marta Lloret Blackburn- Antequem, S.L.

Can Tresserras és una casa construïda durant el primer terç del segle XX. És un edifici de planta rectangular que s'estructura en dues crugies. Consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. Les obertures són totes d'arc pla arrebossat, amb tres portals i dues finestres intercalades a la planta baixa. Els dos finestrals del pis tenen sortida a un balcó corregut de baranes forjades. El tractament de la façana és arrebossat i pintat, amb motius esgrafiats que s'intercalen entre les obertures del pis i sobre d'aquestes, i el central amb la lletra "M". La façana de migdia s'obre amb diverses obertures d'arc pla arrebossat, excepte l'òcul del pis superior. La façana posterior s'obre al pis amb una galeria.

La casa de Can Tresserras va construir a principi del segle XX al passeig que s'acabava d'obrir al costat de la carretera. Es va fer per encàrrec de Mossèn Josep Salvans, qui la va donar a la seva Majordona, Maria Cortada i Capsal, en senyal de gratitud pel seu servei. La façana va decorar-se amb un esgrafiat, element també present a l'edifici de la rectoria, amb una "M" en alusió al signe marià i al nom de la propietària. És fill d'aquesta casa el catedràtic Miquel Tresserras i Majó.

Programa de Festa Major, 2005.