Pont de cal Tinent Guardiola de Berguedà

Berguedà
Damunt del riu Gréixer al costat de cal Tinent
Damunt del riu Gréixer al costat de Cal tinent. Ctra. B.4024 pk. 3'8 a la dreta
974

Coordenades:

42.279
1.85009
405184
4681394
08099-141
Patrimoni immoble
Obra civil
Medieval
Popular
XII-XIV
Bo
Legal
Decret legislatiu 2/2003.de la llei municipal i Llei estatal 3/1995
Si. Núm. 36906 IPAC (Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya)
Fàcil
Sense ús
Pública
Generalitat de Catalunya
Pere Cascante i Torrella

Es tracta d'un pont d'un sol ull damunt el riu de Gréixer. Està compost per un arc de mig punt amb aparell de carreuons de pedra picada, units amb argamassa de calç i disposat en filades més aviat regulars a trenca junt. Recolza damunt de la roca natural en un punt que el riu Gréixer experimenta força desnivell. Mirant aigües amunt a l'estrep de la riba esquerra hi ha un arc de descàrrega de perfil rebaixat que descansa damunt de la roca o codinera. Sembla correspondre amb una obra de fàbrica romànica medieval amb reparacions modernes ja que va haver de ser eixamplat per al pas del trànsit rodat. Actualment serveix de pas per al Gr.107.

La fàbrica medieval originària sembla correspondre al segle XI o XII tenint en compte que hi passava el camí de Cerdanya pels passos de Jou i del Pendís. Al segle XX es va eixamplar per al trànsit de vehicles rodats. El seu aparell recorda el del pont de l'Alfar a Cercs o el pont vell de Guardiola.

No conservem cap document referent a aquesta obra d'enginyeria medieval. Malgrat tot la tipologia i tècnica constructiva ens peremt situar-lo a l'època romànica ja que servia de suport al camí ral de Cerdanya que passava pels colls de Jou i coll del Pendís. Els documents de Bagà esmenten constantment reformes en aquest camí per mantenir-lo transitable ja que es tractava d'una via de comunicació molt important. Aquest pont vas er eixamplat a mitjans del segle XX i en el 1908 l'aigua va arribar al nivell de baranes.

TOUS i CASALS, JOAN (1978). "Pont de cal tinent". Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura.