Cal Clotet i cal Janola Guardiola de Berguedà

  Berguedà
  Al costat d'un lloc de "Cal Plansemí".
  Al costat dels plansde Plansemi a sota la pista del la torre i el Jou. Ctra. B-400 Pk 3,5
  896,3

  Coordenades:

  42.21749
  1.84365
  404560
  4674572
  08099-140
  Patrimoni immoble
  Conjunt arquitectònic
  Modern
  XVII-XVIII
  Bo
  Es mantenen habitades pels seus propietaris.
  Inexistent
  Fàcil
  Residencial
  Pública
  Varis propietaris
  Pere Cascante i Torrella

  Conjunt arquitectònic format per dues cases amb els ses coberts, annexos i pallisses. Les dues cases estan separades per una era comunitària. La primera o de Cal Clotet té una planta rectangular composta per una planta baixa, un pis i golfes amb teulada a dues vessants de teula ceràmica amb el carener paral·lel a la façana principal orientada a sud-est. Les obertures es concentren a la façana principal compostes per finestres allindades amb fusta i porticó. L'aparell és de maçoneria i carreus mal treballats i escairats. L'altre casa es situa a la part posterior de la primera d'una forma paral·lela i també és de planta rectangular amb planta baixa, pis i golfes i coberta a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana principal orientada a sud-est. Les obertures es situen a la façana principal i estan compostes per sèries de set finestres amb porticó a la planta primera. L'aparell és de maçoneria i irregular. Al seu voltant hi ha tres volums que es corresponen amb les pallisses i coberts annexos construïts amb fàbrica de maçoneria, coberts amb teulada a dos vessants amb eixides a la façana principal

  Les cases han estat remodelades recentment ja que estan habitades. A cal clotet es conserva al seu interior un forn de pa.

  No hem trobat documentació sobre aquest mas dels que n'atribuiríem un possible origen medieval juntament amb els altres divuit masos que s'esmenten amb la documentació relativa a Sant Climent de Vallcebre o de la Torre de Foix. Amb tot, nosaltres pensem que les construccions que ens han arribat als nostres dies són d'un període molt tardà. Aquestes cases deurien pertànyer a Sant Climent de la Torre de Foix i podrien correspondre amb un d'aquells 18 masos que hi esmenta a la vall de Rialp.

  BOLÓS MASCLANS, J; PAGÈS, M (1996). El monestir de Sant Llorenç prop Bagà. Artestudi. Barcelona p- 56