Plaça dels Màrtirs Vilafranca del Penedès

Alt Penedès
Plaça del Vall del Castell

Coordenades:

41.34792
1.69686
390981
4578200
08305-199
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Medieval
Modern
XIV-XVIII
Dolent
no es conserven
Legal
Pla d'ordenació urbanística municipal de 2003
Si:CC.AA 44 i 7530
Fàcil
Social
Pública
Ajuntament de Vilafranca del Penedès (C. de la Cort, 14).
Jordi Montlló Bolart

L'any 1926, en obrir el paviment de la Plaça dels Màrtirs, actualment plaça de la Vall del Castell, per instal·lar la claveguera i empedrar el sòl es descobriren unes restes que Pere Grases (1926) descriu en la notícia a una publicació de la vila: "...consistien en una paret que baixava obliqua al carrer, començant a la cantonada de cal Boix i seguint fins a una distància de 5 m per continuar-se en una paret de maons que deu ésser molt més recent. Tocant a les parets i enfront de la juntura d'aquestes hi ha una mena de cup o fonament de torre d'un parell de metres de diàmetre, i el mur d'un gruix de dos pams i mig. Per la banda interior del cup hi ha unes lloses quadrades, planes d'un cantó i còncaves per l'altre que l'arrodoneixen perfectament. No és l'únic aquest cup en aquesta plaça, puix que en obres anteriors se n'hi va veure un altre situat més avall".
Les referència bibliogràfiques posteriors (bassades en la notícia de P. Grases), citen sempre la troballa com a les restes de la torre d'un castell, sense esmentar però les seves característiques ni l'altre troballa propera.

AA.VV (1970). Edició d'homenatge a Pere Giró, Antoni Massanell i Pere Regull. Vilafranca del Penedès: Museu de Vilafranca, pp.76.
Carta Arqueològica de l'Alt Penedès: Vilafranca del Penedès. Inventari i Documentació del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya.
CATALÀ ROCA, Pere (1971)."Torre Dela i Palau Reial", dins Els Castells Catalans, vol. III. Barcelona: Rafel Dalmau ed. pp.731-741.
GRASES, P. (1926). "Les restes del castell dels castlans", dins els Quaderns Mensuals d'Acció. Vilafranca, 24 de desembre de 1926.
MAS i PERERA, Pere (1932). Vilafranca del Penedès. Barcelona, Barcino, pp.97-106.