Pintures murals del menjador del Mas Vilanova Avinyó

  Bages
  Sta. Eugènia de Relat
  a l'interior del menjador del Mas Vilanova

  Coordenades:

  41.89938
  1.97302
  414814
  4639114
  08012-432
  Patrimoni immoble
  Element arquitectònic
  Modern
  Barroc
  XVII
  Regular
  Faria faltar fixar millor la pintura i cercar-ne millor els límits
  Inexistent
  Restringit
  Ornamental
  Privada
  Ref. cad.: 00000000000000
  Marc Cucurella Pinilla

  Pintures excepcionals, de la mateixa època que es féu la casa, ja que estan disposades entorn de la capelleta. Són dos àngels: el de l'esquerra està aguantant una branca vegetal, mentre que el de la dreta aguanta un peix. El significat, segurament, estaria relacionat amb els pecats del consum alimentari i les regles que havia de seguir tot bon creient.

  Tenen una importància molt elevada ja que, segons el propietari, es trobaven sota de quatre capes de guix, i, segurament, hi hauria més pintures amagades al voltant de la cambra, per tant fóra bo d'actuar-hi d'alguna manera per intentar trobar la totalitat de la pintura.

  En el fogatge de 1553 ja ens apareix la família de Vilanova, donant el mas del mateix nom: el Vilanova. Ara bé, al llarg de la història hi ha hagut constància que han existit tres masos Vilanova cohetanis: el Vilanova Jussana, el Sobirana i el Mitjana. Actualment no queda cap refernt estructural que recordi aquests edificis i només s'ha conservat el Vilanova Mitjana, gràcies a la reforma del segle XVII que donà estabilitat a l'edifici.

  - IGLESIAS; Josep (1979). El Fogatge de 1553. Fundació Vives i Casajuana, Barcelona.
  - ILLA CODINA, Josep (1987). "Avinyó" a FERRER ALÒS, Llorenç (coord). Història del Bages, vol. I, Parcir Ed.
  - TRESSERRA, Joan (prev.) (1932). Notes històriques de Sant Joan d'Avinyó, Manresa.