Pintures de Roca Roja La Llacuna

Anoia
Coves de Valldecerves
630

Coordenades:

41.46458
1.4878
373717
4591436
08104-147
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Prehistòric
Paleolític
Regular
Acció antròpica i inclemències atmosfèriques
Inexistent
Difícil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.: 018AR00013
Juan Garcia Targa

Dins de l'entorn de coves del municipi, destaca la zona de Valldecerves per la troballa de restes de pintura. A destacar la "Roca Roja" on es documenten restes de pintures distribuïdes en dos abrics. La més rellevant es la que va descobrir Francesc Navarro i que representa un cérvol. Dins aquest mateix espai es documenten altres evidencies d'animals i el que s'interpreta com a escena de caça amb caçadors

No s'ha visitat aquest indret i la fitxa s'ha elaborat amb el material bibliogràfic facilitat pel Sr. Lluis Mormeneo.

1983. Navarro Farré, F. 1983. "Valldecebres". Historia 16, any 8 (nº85): pàg. 125-128. 1984. Carta Arqueològica de Catalunya. Anoia. Arxiu d'Inventari de Patrimoni Arqueològic de Catalunya. Vinyes, Ramón, Elsa Sarrià i Anna Alonso. 1983. Corpus de la Pintura rupestre en Catalunya. Giró, Pere. s/f. "La Cueva de Vall de Cerves". Ampúries (sense número)