Pergamí del segle XIV Ullastrell

Vallès Occidental
Carrer de l'Hospital, 56, 08001 Barcelona
Arxiu Històric de la Biblioteca de Catalunya, al mateix edifici
9 m

Coordenades:

41.526897705963
1.9567463714062
412963
4597776
08290-58
Patrimoni documental
Fons documental
Medieval
XIV
1386
Bo
Legal
Llei 10/2003, de 13 de juliol, d'arxius i documents
Restringit
Científic
Pública
Biblioteca de Catalunya. Generalitat de Catalunya
Adriana Geladó Prat

Pergamí del segle XIV dipositat a la Biblioteca de Catalunya, procedent de la compra de l'Hospital de la Santa Creu. El pergamí presenta unes mesures de 573 per 490 mm, està escrit en llatí i datat el dia 21 de setembre de l'any 1386. El notari del document és Jaume "de Mitibe", rector i notari públic de Santa Maria d'Ullastrell. Es tracta de la donació efectuada per Guillem Rovira, de Sant Vicenç de Castellbisbal, en favor del seu fill Bartomeu. Li fa donació del mas Sarrovira, situat en aquesta parròquia, i dels seus béns en general. El fill estava a punt de contraure matrimoni amb Maria, filla del difunt Romeu de Riquer, de Santa Maria d'Ullastrell.

Les imatges estan cedides per la Biblioteca de Catalunya. Llei 10/200, de 13 de juliol, d'arxius i documents (DOGC 3437, 24-07-2001).

Santa Maria d'Ullastrell és el lloc on es redacta el pergamí.

Document original: Biblioteca de Catalunya. Perg. 522, Reg. 22566. http://www.bnc.cat/pergamins/list?valuesearch=ullastrell&valuecombosearch=tots&ordenacio=&orden= (consulta: 29-04-13).