Pergamí de l'any 1600 Copons

Anoia
Carrer de l'Hospital, 56, 08001, Barcelona
Arxiu Històric de la Biblioteca de Catalunya, al mateix edifici
9m

Coordenades:

41.63652
1.51869
376624
4610480
08071-168
Patrimoni documental
Fons documental
Modern
Popular
XVII
1600
Regular
Hi ha alguns estrips que coincideixen amb les línies de plegar el document.
Legal
Llei 10/2001 de 13 de juliol, d'arxius i documents (DOGC 3437 24-7-01)
Restringit
Científic
Pública
Biblioteca de Catalunya/Generalitat de Catalunya
Adriana Geladó Prat

Pergamí del segle XVII dipositat a la Biblioteca de Catalunya i relacionat amb la vila de Copons. Presenta unes mesures de 425 per 625 mm, està escrit en llatí i datat el dia 8 de juliol de l'any 1600. El notari és Jaume Junyent, notari públic de Barcelona i escrivà de la Batllia General de Catalunya. Es tracta del reconeixement davant de Joan d'Icard, batlle general de Catalunya, d'una tercera part del feu del castell i la castlania de Copons, fet pel procurador de Vicenta Desvalls i Àvols, senyora de la tercera part del lloc i muller de Lluís Desvalls, donzell domiciliat a Lleida. El revers del pergamí és compta amb una petita inscripció situada a una de les cantonades superiors del document i una altra més gran situada al centre, just pel lloc de plec.

Les imatges estan cedides per la Biblioteca de Catalunya.

El pergamí procedeix d'una compra efectuada per l'Hospital de la Santa Creu.

Document original: Biblioteca de Catalunya. Perg. 45, Reg. 20260. http://mdc.cbuc.cat/cdm/compoundobject/collection/pergamiBC/id/51655/rec/17