Pergamí de l'any 1599 Copons

Anoia
Carrer de l'Hospital, 56, 08001, Barcelona
Arxiu Històric de la Biblioteca de Catalunya, al mateix edifici
9m

Coordenades:

41.63652
1.51869
376624
4610480
08071-167
Patrimoni documental
Fons documental
Modern
Popular
XVI
1599
Regular
Presenta algun estrip al centre i a la part superior del document.
Legal
Llei 10/2001 de 13 de juliol, d'arxius i documents (DOGC 3437 24-7-01)
Restringit
Científic
Pública
Biblioteca de Catalunya/Generalitat de Catalunya
Adriana Geladó Prat

Pergamí del segle XVI dipositat a la Biblioteca de Catalunya i relacionat amb la vila de Copons. Presenta unes mesures de 615 per 605 mm, està escrit en llatí i datat el dia 25 d'octubre de l'any 1511. El notari és Francesc Cortada, de Prats de Rei i que regeix l'escrivania pública pel rector de l'església, a partir d'un manual de Jeroni Soler. Es tracta de la venda d'Onofre Anglola, ferrer de Copons, a Pere Jover, pagès de la mateixa vila, d'un censal mort de pensió de 20 sous i preu de 20 lliures amb àpoca. Còpia de 23 de juliol de 1602. El revers del pergamí és llis i només compta amb una petita inscripció situada a una de les cantonades superiors del document.

Les imatges estan cedides per la Biblioteca de Catalunya.

El pergamí procedeix d'una compra efectuada per l'Hospital de la Santa Creu.

Document original: Biblioteca de Catalunya. Perg. 418, Reg. 21776 http://mdc.cbuc.cat/cdm/compoundobject/collection/pergamiBC/id/38466/rec/16