PEIN Montserrat Roques Blanques riu Llobregat
Castellbisbal

  Vallès Occidental
  Terme de Castellbisbal (08755 Castellbisbal)
  Emplaçament
  Riu Llobregat Martorell- Castellbisbal

  Coordenades:

  41.49008
  1.9224
  410046
  4593723
  Número de fitxa
  08054-163
  Patrimoni natural
  Tipologia
  Zona d'interès
  Estat de conservació
  Regular
  La intensa ocupació humana del territori desvirtua aquest espai en molts indrets
  Protecció
  Legal
  Xarxa natura 2000
  Natura 2000
  Àrea especial de conservació
  Decreto 328/1992
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  ES5110012
  Accés
  Fàcil
  Social
  Titularitat
  Pública
  Diversos
  Autoria de la fitxa
  Raquel Valdenebro Manrique

  La Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres, preveu la creació d'una xarxa ecològica europea coherent de les zones especials de conservació anomenada Natura 2000. Aquesta xarxa estarà formada per zones que cada Estat membre proposi a la Comissió Europea sempre que contingui hàbitats o espècies d'interès comunitari. En aquest context, el trams del riu Llobregat fronterer entre Martorell i Castellbisbal resta dins de la zona ZEPA de protecció de la Xarxa Natura 2000 anomenada Montserrat - Roques Blanques - Riu Llobregat.

  La Directiva d'hàbitats estableix que s'han de conservar els espais de Natura 2000, però no estableix una figura de protecció concreta. A Catalunya, es protegeixen aquests espais mitjançant la inclusió al Pla d'espais d'interès natural (PEIN)

  http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDFPublic.aspx?site=ES5110012#1