Pedrera de mas Romeu Olèrdola

Alt Penedès
Mas Romeu
Mas Romeu

Coordenades:

41.32657
1.72406
393222
4575796
08145-124
Patrimoni natural
Zona d'interès
Contemporani
Cenozoic
Neògen
XIX
Bo
Inexistent
Difícil
Sense ús
Privada
08144A022000120000QX
Lluís Rius i Font , Oficina de Patrimoni Cultural
Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

Pedrera de pedra corresponent a sediments marins del miocè inferior i propera a la masia de Mas Romeu Vell , situada a la vessant sud est de la mateixa. La pedrera ha estat explotada antigament, encara avui podem veure les restes del front de pedrera. En aquesta explotació procedeixen les úniques restes penedesenques senceres, d'un mateix individu de sireni miocènic, batejat com a Metaxytherium catalaunicum, dipositat a l'antic museu de Vilafranca del Penedès, avui VINSEUM.

La referència que tenim d'aquesta pedrera és bibliogràfica, ja en el 1881 va ser descrita pel geòleg Maureta ,J. Thos i Codina en el seu treball Descripción física, geológica y minera de la província e Barcelona, on s'esmenta: "un fragment de roca que conserva el seu propietari, on hi ha implantat varis ossos y molars bastant desgastats i borrosos". De fet, aquest tros de roca, va ser trobat en el 1869-1870 l'enginyer francès Jacint de Moluin i Temblec, com a responsable per a realitzar el mapa cartogràfic de la província de Barcelona, a escala 1:1000, impulsat i promogut per la Diputació de Barcelona. Aquesta peça és la història de tot un periple fins al seu dipòsit definitiu, al Museu de Vilafranca del Penedès, setanta-cinc anys de la seva troballa. Els treball d'extracció es van realitzar amb tota normalitat, fins que, el mateix propietari de la masia es va oposar al seu trasllat definitiu, restant com a dipòsit a la mateixa masia, temps després, aquesta bloc de pedra fou transportada al carrer de la Quadra de Vilafranca del Penedès, fins que en el 1944, el canonge Lluís Via, vinculat al Museu del Seminari Conciliar de Barcelona, en feu la restauració i es diposità definitivament al Museu de Vilafranca del Penedès.

Enric Aragones i Valls ( 1992) La primera cartografia geològica subvencionada per una institucion catalana ( 1869-1870). Treb. Mus. Geo. Barcelona, 2:13-44 G.Pilleri, J. Biosca, L.Via ( 1989) The tertiary serenia of catalonia. Brain Anatomy Institute. Ostermundingen ( Bern)- Switzerland. G.Pilleri, J. Biosca, L.Via ( 1990) Els sirenis fòssils del Penedès. Olerdulae, any XV Num. 1,2,3,4. Gener-Desembre ( separata) Rius Font, Lluís ( 2007) Un viatge submarí per l'Alt Penedès. Amics dels. Parcs Naturals. núm.10, febrer 2007. Edita: Àrea d'Espais Naturals, Diputació de Barcelona. Descripció. Rius Font , Lluís ( 2008) Un Viatge submarí per l Alt Penedès ( part II). Quaderns de patrimoni del Garraf, núm.8. Consell Comarcal del Garraf.