Casa del c. Santa Margarida, 21 Olèrdola

Alt Penedès
Al C. Sta. Margarida, 21 Moja

Coordenades:

41.32524
1.68915
390298
4575692
08145-123
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Modernisme
Noucentisme
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
0459116CF9705N0001AQ / 0459116CF9705N0002SW
Tríade scp
Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

Edifici d'inspiració noucentista que ha estat notablement reformat a finals del segle XX. Consta de planta baixa i primer pis i té la coberta a dos vessants amb el carener paral·lel a la façana. En destaquen les finestres d'arc mixtilini del pis, la forma esgraonada de les quals és resseguida per una motllura superior de diferent tonalitat. Les línies geomètriques de la casa també són remarcables al coronament del frontis, amb un capcer esgraonat que arrenca d'una imbricació amb fileres de rajols amb voladís, pintada de la mateixa tonalitat que la motllura de les finestres.