Pedrera de l’Angelet
Matadepera

  Vallès Occidental
  Bosc de la Pedrera de l’Angelet, al final del carrer de Gaietà Vallès (Can Prat).
  Emplaçament
  Sector de llevant del Turó de Calderols. Vessant dret del Torrent del Salt.
  487

  Coordenades:

  41.61025
  2.02107
  418434
  4606967
  Número de fitxa
  08120 - 158
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Obra civil
  Contemporani
  Segle
  XX
  Estat de conservació
  Regular
  Pedrera en desús.
  El turó està sotmès a una gran pressió urbanística. Al costat esquerre mateix de la pedrera hi ha varies edificacions, així com al capdamunt, fora de la franja de protecció.
  Protecció
  Legal
  Amb el número 4 del Catàleg de Béns arqueològics a protegir (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal aprovat definitivament per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, adoptat en la sessió de 14 de maig de 2009, i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5469 el dia 22 de setembre de 2009).
  Accés
  Fàcil
  Titularitat
  Privada
  8470508DG1087S0001LK
  Autoria de la fitxa
  Jordi Montlló Bolart

  La pedrera de l’Angelet coneguda també com la pedrera de Can Prat, està situada al sector de llevant del turó de Calderols, delimitada pel torrent del Salt. S’hi accedeix fàcilment un cop arribats al final  del carrer de de Gaietà Vallès. Només entrar per la pista forestal, l’antiga explotació queda situada a mà esquerra.

  Es tracta d’una explotació a cel obert d’extracció de pedra calcària bàsicament emprada en la construcció de calç. Actualment en desús, l’accés està barrat per una cadena i més endavant per un barri, coincidint amb la zona més perillosa per possibles despreniments.

  Un cop passada la cadena, a mà esquerra mateix, entre mig de bardisses s’observa una portella de fusta força malmesa per la intempèrie. L’obertura mesura 1’50 m d’alçada per 1 metre d’amplada. És la barraca dels picapedrers. Més aviat, es tracta d’una cova excavada a la roca emprada per a guardar-hi les eines i l’àpat i probablement per resguardar-s’hi de la pluja. La façana, actualment dissimulada per l’heura, està paredada amb totxo. Una biga de de formigó fa funció de llinda, amb un rengle de totxanes al damunt.

  L’interior presenta una planta irregular de 5 metres de fondària per 2’40 metres d’amplada màxima. Tant les parets com el sostre presenten les traces de la piqueta o l’escoda.

  Cada any, en el bosc immediat als voltants de la Pedrera de l’Angelet, és on s’escull i es talla el pi de Sant Sebastià. La Germandat de Sant Sebastià organitza un sopar de germanor al voltant d’una o varies fogueres, on s’hi cremen les branques que s’han anat traient al pi que haurà de servir pel concurs de grimpada. El llançament de tres coets dona l’inici als presents per carregar el pi a les espatlles i baixar-lo fins a la plaça de Cal Baldiró al mig del poble. Els homes, i actualment també les dones baixen pels següents carrers: Gaietà Vallès, Sant Miquel, Jaume Español, Plaça de Sant Jordi, Sant Llorenç, Sant Joan, Ctra. De Terrassa, Sant Isidre i Plaça de Cal Baldiró.

  AJUNTAMENT de Matadepera (2009).  Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Matadepera. Tomo IV. Catàleg de Béns.

  BALLBÉ i BOADA, Miquel (1988). Pagesos i menestrals. Monografies Vallesanes, 9. Terrassa. Editorial Égara.

  FONT, Xavier (1997). Inventari del Patrimoni Cultural de Matadepera. Ajuntament de Matadepera.

  FONT, Xavier; MUNUERA, Jaume (2014). Matadepera. Patrimoni cultural. Ajuntament de Matadepera. Abril de 2014.