Pedra amb inscultures de la Creu de l'Aragall
Corbera de Llobregat

  Baix Llobregat
  Sala de plens de l'Ajuntament (carrer de la Pau, 5)
  Emplaçament
  Originalment estava a la zona de la casa de can Aragall. C/ Eucaliptus, 136-138

  Coordenades:

  41.4308
  1.91811
  409606
  4587147
  Número de fitxa
  08072-125
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Element arquitectònic
  Prehistòric
  Neolític
  Antic
  Medieval
  Estat de conservació
  Regular
  La conservació dels gravats és irregular en funció de la seva profunditat i la proximitat a les vores.
  Protecció
  Legal
  BCIN
  National Monument Record
  Assentament (jaciment)
  BCIN (Ley 16/1985); Cat. Mpal., 2005, núm. 95
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  Sí: CC.AA. I012152
  Accés
  Fàcil
  Ornamental
  Titularitat
  Pública
  Ajuntament de Corbera de Llobregat. C/ la Pau, 5. Corbera de Llobregat
  Autor de la fitxa
  Agustí G. Larios, Helena Garcia Navarro

  Llosa sorrenca plana de forma hexagonal, amb una superfície de 85 cm2 i 20 cm de gruix, la qual presenta un conjunt de 10 solcs i 10 cassoletes gravats, distribuïts de forma regular per tota la seva superfície. Els solcs, rectilinis i curvilinis, estan associats entre ells formant un grup amb dos eixos principals, format pels trams rectilinis i la resta de solcs són curvilinis. Les 10 cassoletes o forats de forma hemisfèrica amb el fons còncau practicats a la pedra estan repartides per tota la superfície de la pedra; el seu diàmetre varia entre els 3 i 10 cm, i la profunditat de les de major diàmetre arriba a 6 cm (la resta tenen una profunditat de fins a 2 cm). Els gravats poden haver estat realitzats per abrasió, repicat o combinació de les dues tècniques, sense poder-ho precisar.

  No s'han pogut localitzar elements que constitueixen un indicador cronològic i, per tant, no es pot precisar la cronologia concreta dels gravats, situant-se aquests en l'àmplia forquilla entre el III mil·leni i l'època medieval. Element declarat BCIN segons Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español i Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

  El 1996, durant la construcció d'una casa a la urbanització Creu Aragall, Antoni Guillaumes va informar a l'Ajuntament de Corbera de Llobregat de la presència d'aquesta pedra gravada, la qual va ser documentada el mateix 1996 pel Servei de Patrimoni Arqueològic de la Generalitat de Catalunya. El 20 de febrer de 1997, la pedra amb inscultures va ser traslladada a l'edifici de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat (amb resolució, el 5 de desembre de 1996, del director general de Patrimoni Cultural, de la Generalitat de Catalunya, per la qual s'autoritzava a l'Ajuntament de Corbera de Llobregat per traslladar-la).

  RIERA I BAGUÉ, Josep M. (1995). «Fitxa del Pla especial del catàleg de patrimoni arquitectònic i natural de Corbera de Llobregat». Corbera de Llobregat: Ajuntament de Corbera de Llobregat SERVEI DE PATRIMONI ARQUEOLÒGIC (2005). Inventari del patrimoni arqueològic de Catalunya. Carta arqueològica. Corbera de Llobregat (Baix Llobregat). Barcelona: Generalitat de Catalunya. "Una pedra gravada fa més de 4.000 anys", a "L'Avançada", núm 50, desembre 1996. Corbera de Llobregat: Ajuntament de Corbera de Llobregat