Pedra amb inscultures de la Creu de l'Aragall Corbera de Llobregat

Baix Llobregat
Sala de plens de l'Ajuntament (carrer de la Pau, 5)
Originalment estava a la zona de la casa de can Aragall. C/ Eucaliptus, 136-138

Coordenades:

41.4308
1.91811
409606
4587147
08072-125
Patrimoni immoble
Element arquitectònic
Prehistòric
Neolític
Antic
Medieval
Regular
La conservació dels gravats és irregular en funció de la seva profunditat i la proximitat a les vores.
Legal
  • BCIN
  • National Monument Record
  • Assentament (jaciment)
BCIN (Ley 16/1985); Cat. Mpal., 2005, núm. 95
Sí: CC.AA. I012152
Fàcil
Ornamental
Pública
Ajuntament de Corbera de Llobregat. C/ la Pau, 5. Corbera de Llobregat
Agustí G. Larios, Helena Garcia Navarro

Llosa sorrenca plana de forma hexagonal, amb una superfície de 85 cm2 i 20 cm de gruix, la qual presenta un conjunt de 10 solcs i 10 cassoletes gravats, distribuïts de forma regular per tota la seva superfície. Els solcs, rectilinis i curvilinis, estan associats entre ells formant un grup amb dos eixos principals, format pels trams rectilinis i la resta de solcs són curvilinis. Les 10 cassoletes o forats de forma hemisfèrica amb el fons còncau practicats a la pedra estan repartides per tota la superfície de la pedra; el seu diàmetre varia entre els 3 i 10 cm, i la profunditat de les de major diàmetre arriba a 6 cm (la resta tenen una profunditat de fins a 2 cm). Els gravats poden haver estat realitzats per abrasió, repicat o combinació de les dues tècniques, sense poder-ho precisar.

No s'han pogut localitzar elements que constitueixen un indicador cronològic i, per tant, no es pot precisar la cronologia concreta dels gravats, situant-se aquests en l'àmplia forquilla entre el III mil·leni i l'època medieval. Element declarat BCIN segons Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español i Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

El 1996, durant la construcció d'una casa a la urbanització Creu Aragall, Antoni Guillaumes va informar a l'Ajuntament de Corbera de Llobregat de la presència d'aquesta pedra gravada, la qual va ser documentada el mateix 1996 pel Servei de Patrimoni Arqueològic de la Generalitat de Catalunya. El 20 de febrer de 1997, la pedra amb inscultures va ser traslladada a l'edifici de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat (amb resolució, el 5 de desembre de 1996, del director general de Patrimoni Cultural, de la Generalitat de Catalunya, per la qual s'autoritzava a l'Ajuntament de Corbera de Llobregat per traslladar-la).

RIERA I BAGUÉ, Josep M. (1995). «Fitxa del Pla especial del catàleg de patrimoni arquitectònic i natural de Corbera de Llobregat». Corbera de Llobregat: Ajuntament de Corbera de Llobregat SERVEI DE PATRIMONI ARQUEOLÒGIC (2005). Inventari del patrimoni arqueològic de Catalunya. Carta arqueològica. Corbera de Llobregat (Baix Llobregat). Barcelona: Generalitat de Catalunya. "Una pedra gravada fa més de 4.000 anys", a "L'Avançada", núm 50, desembre 1996. Corbera de Llobregat: Ajuntament de Corbera de Llobregat