Casa Nova de l'Aragall (jaciment) Corbera de Llobregat

Baix Llobregat
C/ Eucaliptus, 108
Turó situat al sud-est de la casa Nova de l'Aragall, a la urbanització Creu de l'Aragall Júnior.

Coordenades:

41.42753
1.91577
409406
4586786
08072-126
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Prehistòric
Neolític
Edats dels Metalls
Bo
Legal
  • BCIN
  • National Monument Record
  • Assentament (jaciment)
BCIN (Ley 16/1985); Cat. Mpal., 2005, núm. 95
Sí: CC.AA. I012153
Fàcil
Social
Privada
Ref. cad.: 14448DF0897S
Agustí G. Larios, Helena Garcia Navarro

Dos conjunts de gravats situats en afloraments rocosos de grans dimensions, situats a uns 20 i 60 m de la Casa Nova de l'Aragall. Al conjunt 1, els gravats ocupen l'extrem sud-est d'un aflorament rocós d'uns 5 m de longitud de gresos vermells triàsics; els gravats ocupen una superfície llisa d'1 m2 i consisteixen en una seixantena de línies incises d'uns 8-12 cm de longitud, orientades majoritàriament vers el nord-est/sud-oest i situades paral·lelament formant franges irregulars. La fondària màxima de les línies incises és de 2-3 mm. Unes poques línies, en general mal conservades i agrupades a l'extrem superior de la superfície gravada, presenten orientacions diferents i no guarden un paral·lelisme entre ells. Per sota de les línies, ocupant una posició central, hi ha una parella de cassoletes de perfil cònic, de 3 cm de diàmetre i una fondària de 2 cm. El conjunt 2 es tracta d'un aflorament rocós de gres vermellós, sobre l'extrem oriental del qual hi ha inscultures consistents en 5 cassoletes alineades irregularment; els seus diàmetres varien entre els 4,5-10 cm, i la seva profunditat varia també entre els 2-5,5 cm.

Element declarat BCIN segons Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español i Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català

El juliol de 1998, Antoni Guillaumes va informar al Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya de l'existència de dues roques amb inscultures vora la Casa Nova de l'Aragall, no gaire lluny de la pedra localitzada el 1996.

RIERA I BAGUÉ, Josep M. (1995). «Fitxa del Pla especial del catàleg de patrimoni arquitectònic i natural de Corbera de Llobregat». Corbera de Llobregat: Ajuntament de Corbera de Llobregat SERVEI DE PATRIMONI ARQUEOLÒGIC (2005). Inventari del patrimoni arqueològic de Catalunya. Carta arqueològica. Corbera de Llobregat (Baix Llobregat). Barcelona: Generalitat de Catalunya.;