Passera de Sant Cristòfol
Santa Eulàlia de Ronçana

  Vallès Oriental
  Riu Tenes
  Emplaçament
  S'hi accedeix pel camí de la Font de Sant Cristòfol,passades les cases a l'esquerra

  Coordenades:

  41.63678
  2.24246
  436907
  4609727
  Número de fitxa
  08248 - 136
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Obra civil
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XIX
  Estat de conservació
  Dolent
  Només se'n conserven els estreps.
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Pública
  Agència Catalana de l'Aigua. C. Provença, 204-208. 08036 Barcelona
  Autoria de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn - Antequem S.L.

  La passera de Sant Cristòfol era un pas sobre el riu Tenes que permetia comunicar els masos d'ambdós costats del curs fluvial. De l'estructura només se'n conserven els estreps, ja que el tauler va ser destruït durant la darrera riuada. L'estrep del costat de ponent és el més ben conservat, constituït per un mur rectangular de més d'un metre d'amplada, fet de còdols lligats amb argamassa que estan escairats a les cantonades. En un lateral hi ha fixada una gran cadena metàl·lica, que presumiblement subjectava l'estructura del tauler. Segons testimonis orals, aquesta era de tram recte fet de fusta, amb una barana en un sol costat. Davant la precarietat que presentava aquest material, més endavant es va refer amb formigó i baranes metàl·liques. De l'estrep del costat de llevant en queden els fonaments de pedra i argamassa.

  Des del segle XIX, la passera de Sant Cristòfol permetia comunicar ambdós costats del riu Tenes, a l'alçada de Can Maspons i l'ermita de Sant Cristòfol. A pocs metres aigües avall s'hi va arranjar l'antiga font de Sant Cristòfol, molt concorreguda pels veïns de la zona. Des de la passera, al camí que es dirigia cap a Can Maspons i Sant Cristòfol, hi havia l'antic safareig del mas, que es proveïa de l'aigua del rec del molí d'en Comas. L'estructura de la palanca va quedar destruïda durant la riuada de l'any 1994, juntament amb d'altres elements d'enginyeria construïts a l'entorn del Tenes.