Parrot de la Riera Sant Salvador de Guardiola

Bages
Raval del Sellarès
Ctra C-37 z, al km 84,5 hi ha el trencall de l'Urpina. Aquí prendre camí en direcció N-E uns 1.500 m
316

Coordenades:

41.67818
1.76108
396879
4614787
08098-203
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
Modern
XVII-XX
Bo
Legal
Catàleg de masies (núm. 058)
Fàcil
Residencial
Privada
08097A013000320000ES
Jordi Piñero Subirana

Masia de petites dimensions que ha conservat força íntegrament la tipologia i els volums originaris. Consta d'un cos residencial de planta rectangular molt allargada, més dos coberts, a banda i banda, que formen un clos tancat o barri. La construcció principal va començar a edificar-se pel costat de llevant, on es conserva una inscripció amb data de 1767, i progressivament s'allargà cap a ponent. Consta de planta baixa més un pis i golfes. La façana principal, encarada cap a migdia, presenta una distribució de les obertures força regular, amb una sèrie de balcons al primer pis i finestres més petites a les golfes. El mur és arrebossat. Modernament s'hi ha adossat un pati amb una escala que permet accedir directament al primer pis, però que cobreix en bona part la vista frontal de la casa. En la resta de murs la casa té en general poques obertures, algunes emmarcades amb llindes i brancals de pedra. A l'interior el celler conserva les voltes de pedra i una interessant llar de foc. El conjunt té diverses tines: dues al costat de llevant i una altra en un cobert de ponent que està adossat a la casa, i que adopta una curiosa forma arrodonida per la part exterior. Adossat a aquest hi ha el cobert que tanca el clos per l'est, i que ha estat reconstruït modernament conservant parcialment alguns murs de pedra. En aquesta zona es conserva part d'una altra tina. El pati queda tancat per una construcció de dimensions considerables a llevant, que havia estat una granja moderna.

Inscripció a la llinda del portal de llevant: 1764.
Inscripció a les llindes a la façana principal: 1800, 1866.
Fa uns anys els propietaris de la masia van donar al Museu de la Ciència i la Tècnica (a Terrassa) la maquinària d'una sínia que hi havia als peus de la riera i que propulsava l'aigua cap a la casa. Recentment, una riuada es va endur les restes constructives que quedaven d'aquesta sínia.
A la casa es conserva també una bomba de mitjan segle XX que antigament propulsava l'aigua de la font del Parrot cap al poble.

No tenim notícies sobre els orígens d'aquesta masia que, segons indica la inscripció d'una de les llindes, ja existia l'any 1764. Tanmateix, havia de ser anterior, ja que en les seves terres s'hi va establir, per exemple, la casa de la Fassina entorn de 1750 o potser abans. Per tant, el mas Parrot podria ser originari del segle XVII. És en aquest moment quan hi va haver la immigració occitana, i el cognom Parrot és d'origen francès i s'ha relacionat amb aquest episodi. Al terme de Guardiola també trobem aquest cognom al mas Parrot de la Carretera, on després sorgiria el raval del Parrot. Segons indiquen dues inscripcions en llindes, al segle XIX la casa es va engrandir i allargar. La família Parrot han estat els propietaris d'aquest mas, cal suposar que des del seu origen i de manera ininterrompuda fins a l'actualitat. El cognom, però, es perd en les dues últimes generacions. El pare de la família actual encara es diu Parrot de segon cognom.

Diputació de Barcelona; BERRYSAR, S.L. (2010). Pla especial de catalogació de masies i cases rural en sòl no urbanitzable. Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola (núm. 058).