Cal Picons Sant Salvador de Guardiola

Bages
Raval del Sellarès
Ctra C-37 z, al km 84,5 hi ha el trencall de l'Urpina. Aquí prendre camí en direcció N-E uns 1.000 m
290

Coordenades:

41.67694
1.76159
396920
4614649
08098-202
Patrimoni immoble
Edifici
Popular
Contemporani
Modern
XVIII-XX
Bo
Legal
Catàleg de masies (núm. 062)
Fàcil
Residencial
Privada
08097A013000270000EJ
Jordi Piñero Subirana

Casa de pagès de dimensions mitjanes, situada en una terrassa vora la riera de Guardiola. Ha conservat força integrament la tipologia i els volums originaris. Està formada per un cos residencial de planta quadrada que té adossat un cos més estret al costat nord. Consta de planta baixa més un pis i golfes. La façana principal, encarada a migdia, és a pedra vista, igual que la resta de murs de la casa. Té un portal rematat amb arc escarser, sobre el qual hi ha un porxo modern, fet de maó i ciment, pel qual s'accedeix directament al primer pis. La resta d'obertures estan emmarcades amb llindes i brancals de pedra. Al costat de ponent la casa té un altre porxo, més gran, fet amb arcs de maó i el sostre de bigues. Per sota d'aquest hi passava antigament el camí que venia del raval del Sellarès i travessava la riera cap a l'Hostal, que es troba a l'altra banda. Al costat de llevant hi ha un petit cos adossat amb dues tines quadrades. Al voltant dels porxos s'hi ha adequat un pati enjardinat.

Informació oral facilitada per Marc Sellarès.

Per la tipologia constructiva, aquesta casa sembla una construcció feta a les acaballes del segle XVIII i possiblement completada al XIX i XX..

Diputació de Barcelona; BERRYSAR, S.L. (2010). Pla especial de catalogació de masies i cases rural en sòl no urbanitzable. Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola (núm. 062).