Palau del Roc Santa Maria de Merlès

Berguedà
Sector central del terme municipal
A 200 metres per pista forestal de la carretera BV-4406, punt quilomètric 14'800.

Coordenades:

42.01285
1.9816
415675
4651705
08255-90
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVIII
Bo
L'important incendi de 1994 va afectar la masia cremant-ne la teulada i l'interior. Posteriorment es va reformar la masia conservant els murs de càrrega, que van resistir a les flames.
Inexistent
Sí, IPA. 3638
Restringit
Residencial
Privada
Ref. cad.: 00DG15B
Jordi Compte i Marta Homs

El Palau del Roc està situat sota el pla de Palau, en una costa molt rocosa i lleugerament elevada a l'oest de la riera de Merlès.
Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa i primer pis bastit amb murs de maçoneria de pedra amb cantonades diferenciades amb carreus treballats, amb el tram superior de la façana principal i posterior arrebossat. La teulada, refeta després de l'incendi de 1994, és de doble vessant amb aigües a les façanes laterals.
La façana principal, orientada al sud, està dominada pel portal principal, emmarcat amb pedra bisellada. També a la planta baixa hi ha tres espitlleres emmarcades amb monòlits de pedra bisellada, una de les quals parcialment reformada amb maó. Al primer pis hi ha dues finestres emmarcades amb pedra bisellada i ampit motllurat, la de la dreta de les quals amb la inscripció "SEBREZ AÑO 1743" junt amb una creu a l'extrem superior i un motiu geomètric a la part inferior.
La façana est conté dues finestres reformades a la planta baixa emmarcades amb brancals de pedra treballada i llinda de fusta, i dues finestres emmarcades amb pedra bisellada al primer pis.
La façana nord, situada a pocs centímetres del cingle rocós que hi ha darrera la masia, té la meitat dreta completament arrebossada. A nivell de planta baixa conté una finestra reformada amb llinda de fusta i al primer pis una finestra reformada amb brancals de pedra treballada i llinda de fusta , i una finestra emmarcada amb pedra bisellada.
La façana oest té un cobert de grans dimensions adossat a la meitat esquerra aprofitant el cingle rocós com a mur posterior. Està sustentat amb un pilar de pedra treballada i conserva, en l'extrem més allunyat de la casa, el brancal d'una port de lliça, actualment inexistent. Pròpiament a la façana hi ha una finestra i una porta reformades a la planta baixa amb brancals de pedra treballada i llinda de fusta i una font, ubicada dins l'antic forn de pa, que ja no conserva la volta. Al primer pis hi ha tres finestres reformades amb brancals de pedra treballada i llinda de fusta.
Completa el conjunt un estructura bastida amb murs de maçoneria de pedra situada uns metres al sud del volum principal, tot i que en un nivell inferior.

Una cadena al mig del camí restringeix l'accés a la casa.

Palau del Roc es troba documentada en els fogatges de 1497 i 1553 sota el nom de Palau. Al segle XVII figura com a masia pertanyent a la jurisdicció dels barons de la Portella. L'edificació actual és del segle XVIII. Recentment es va cremar en els focs de 1994.

IGLÉSIES, Josep (1992). El fogatge de 1497. Estudi i transcripció. Dalmau.
IGLÉSIES, Josep (1981). El fogatge de 1553. Estudi i transcripció. Dalmau.
Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Santa Maria de Merlès. Àrea de Coneixement i Recerca, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, revisat el maig de 2007.