Oriols Santa Maria d'Oló

Moianès
Sector nord-oest del terme municipal
Ctra de servei paral·lela Eix Transversal (BP-4313), al km. 22,1 camí N uns 2,5 km
388

Coordenades:

41.89557
2.02939
419485
4638637
08258-195
Patrimoni immoble
Edifici
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
08258A001000110000AK
Jordi Piñero Subirana

Casa de pagès de dimensions força grans, emplaçada entre el pla del Ciuró i el pla d'Aguiló, en una zona on la riera d'Oló fa una sèrie de meandres. Consta d'un cos residencial de planta rectangular (de planta aixa més un pis i golfes) més un pati davanter fet d'obra que, al dessota, té un femer. Al femer s'hi accedeix per un lateral, ja que el terreny fa pendent cap aquesta banda. La casa ha estat construïda en dues fases. La part més antiga és la del sud-oest. En aquesta part la façana s'estructura en base a dos eixos d'obertures, amb el portal a la dreta. Aquestes obertures combinen els emmarcaments amb llindes i brancals de pedra i d'altres fets de maó. Això fa que es pugui datar probablement al segle XIX. Posteriorment s'amplià cap al nord-est, amb una construcció més irregular i amb menys obertures. Els murs són de maçoneria. En general, la casa ha conservat els volums i la tipologia constructiva originàries.

Inclosa al Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable de Santa Maria d'Oló amb el num. 56 (Pla Especial Urbanístic 2011)
Altres denominacions: el topònim Oriols es troba escrit amb una erra o amb dues. La gent de la zona el pronuncia amb una erra.

La casa d'Oriols no consta en els fogatges del segle XVI i no en coneixem notícies antigues. Per la seva tipologia constructiva podria considerar-se una obra bàsicament del segle XIX. En un llistat de cases rurals de 1930 Oriols consta que estava habitada.

PLADEVALL, Antoni; FERRER, Llorenç i altres (1991). "Oló als temps medievals", "Època moderna i contemporània", Oló, un poble, una història. Associació Castell d'Oló, Santa Maria d'Oló, p. 109, 110.
SOLÀ BACH, Sebastià (2011). Pla Especial Urbanístic del Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable. Municipi de Santa Maria d'Oló, fitxa núm. 56.