Objectes del poblat de Sant Pau de Pinós Santa Maria de Merlès

Berguedà
Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. Plaça Palau, 1. Solsona

Coordenades:

42.00095
1.97836
415391
4650386
08255-218
Patrimoni moble
Col·lecció
Prehistòric
Edats dels Metalls
-X/-VII
Bo
Física
Restringit
Científic
Privada accessible
Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. Plaça Palau, 1 (Palau Episcopal). 25280. Solsona
Jordi Compte i Marta Homs

Es tracta de la col·lecció d'objectes procedents de l'excavació arqueològica del poblat de Sant Pau de Pinós que realitzà, l'any 1918, Mn. Serra Vilaró. La col·lecció es compon de diversos fragments i vasos ceràmics de diversa decoració. Així es troba ceràmica decorada amb empremtes digitals, ceràmica decorada amb impressions cardials entre les que es distingeixen vasos amb parets totalment decorades i vasos decorats amb zig-zag. Aquestes últims es divideixen en vasos d'un i de dos astràgals. També s'hi troben vasos bicònics, vasos petits (alguns parets llises i alguns decorats) i plats en forma troncocònica. També cal esmentar altres materials que es recolliren en l'excavació com una destral de pedra esmossellada de 14 centímetres de llargària; tres percussors, un d'ells bicònic; una pedra esmolada; un punxó d'os polit (perdut durant el rentat del material); un tros d'anella de bronze, i la pedra inferior de dos molins oblongs.

Actualment el Museu Diocesà i Comarcal de Solsona no té inventariats els objectes del poblat de Sant Pau de Pinós. Caldria incloure el llistat un cop el Museu tingui fet l'inventari d'aquests objectes. La imatge ha estat extreta del llibre "El Berguedà de la Prehistòria a l'Antiguitat".

CASTANY, Josep et altri (1990). El Berguedà de la Prehistòria a l'Antiguitat. Àmbit de recerques del Berguedà. SERRA, Joan (1928). Ceràmica de Merlès. Musaeum Archaelogicum Diocesanum.