Nualart Collsuspina

Moianès
Camí de Sant Cugat de Gavadons
ACamí cap a Sant Cugat, després de passar el Raval de les Casetes, al nord del municipi.

Coordenades:

41.84159
2.17225
431278
4632520
08070-57
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVI-XX
Bo
Legal
NNSS, 30/3/2006. PEU Cat. Masies, 27/5/2013.
Fàcil
Residencial
Privada
002201800DG33C
María del Agua Cortés Elía, OPC Diputació de Barcelona

La masia Nualart forma part d'un conjunt d'explotació agrícola i ramadera, amb la granja i diferents coberts. La masia va ser molt reformada, de manera que pràcticament no queden vestigis de l'antiga casa, tan sols la ubicació i el topònim. Està situada en un lloc elevat, al costat del camí que porta a l'església de Sant Cugat de Gavadons.

Tot i que es tracta d'una masia amb estructura completament nova degut a una important rehabilitació, i de que no resten elements que denotin el seu passat, Nualart és un dels masos antics del terme de Collsuspina. La notícia més antiga és del segle XIII, ja que surt esmentat a documentació del mas de l'Espina, junt a d'altres masos de l'entorn. Més tard, apareix al fogatge de 1553 dins el terme del municipi de Tona i zona de Sant Cugat de Gavadons, en ésser aquesta església sufragània de Sant Andreu de Tona. Al 1708 apareix al cens d'Aparici (Iglésias, 1959).

Iglésias, J. (1959). La població catalana al primer quart del segle XVIII. Institut d´Estudis Catalans P. 123-160.
Iglésias, J. (1979). El fogatge de 1553. Fundació Salvador Vives i Casajuana. Volum I. Barcelona.
Pladevall, A. (1971). Sant Cugat de Gavadons. Al programa de la "Fiesta Mayor de Collsuspina", setembre de 1971.
Pladevall, A. (1990). Tona, mil cent anys d'història. Eumo editorial i Ajuntament de Tona.