Museu Romàntic. Casa Josep Bonaventura Falç. Sitges

Garraf
c/ Sant Gaudenci, 1 - c/ Sant Josep, 10-12

Coordenades:

41.23686
1.80778
400091
4565737
08270-262
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Neoclàssic
XVIII
1793
Bo
El Pla Especial determina que cal conservar estrictament l'exterior i l'interior de l'edifici.
Legal
  • BCIN
  • National Monument Record
  • Educació
BCIN M/D472/1-3-1962. MHA IN.D.0546
IPA-11985
Fàcil
Científic
Pública
Diputació de Barcelona. Rambla de Catalunya, 126. Barcelona-08008
Núria Nolasco Azuaga

Edifici construït a dos vents que ocupa la cantonada entre els carrers de Sant Gaudenci i de Sant Josep. Presenta un alçat de quatre nivells (sot + pb + 2p) i un pati i galeria posteriors. Les seves façanes destaquen per la senzillesa del seu llenguatge formal i la seva estricta simetria. La composició estableix la jerarquia de cada nivell de l'edifici, essent el primer pis, o planta principal, el que gaudeix d'una major representativitat ressaltada per la seva alçada, per les dimensions de les obertures i per l'amplada de la volada dels balcons. La porta d'accés presenta forma d'arc rebaixat -en ella figura la data de 1793- mentre que la resta d'obertures són rectangulars. Les visuals horitzontals es treballen a partir de les motllures que coincideixen amb els forjats de l'edifici, i la verticalitat s'emfatitza mitjançant les pilastres que recorren el frontis. El coronament de la façana consta d'un fris de dentellons i d'una barana de balustres, amb una mena de capcer flanquejat per gerres ceràmiques. Pel que fa a l'interior de la finca, conservat com una residència de l'època, destaca el pati o vestíbul de la planta baixa, que permet accedir al celler soterrani, on s'elaborava la coneguda malvasia Llopis; també dóna accés a l'escala principal que comunica amb la planta noble, la qual conserva la decoració original de les sales de recepció i de ball. Destaca també la galeria posterior, decorada amb pintures murals, que dóna accés al jardí de la part posterior. Pel que fa als elements mobles, són especialment interessants les peces de mobiliari de diferents estils, totes elles datables del segle XIX, i la col·lecció de nines antigues "Lola Anglada".

Segons els Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges, aquest edifici disposa del tipus de protecció I. La finca està catalogada com una construcció de tipus B. L'edifici també és conegut com Casa Manuel Llopis i Falç o Can Llopis i Bofill.

L'edifici Can Llopis va ser construït a instàncies de Josep Bonaventura Falç i Roger l'any 1793, i va ser propietat de la nissaga Llopis fins l'any 1935, moment en què Manuel Llopis de Casades va realitzar un llegat testamentari a favor de la Generalitat de Catalunya, que incloïa la finca, el seu mobiliari i altres objectes, amb la finalitat de destinar el conjunt com a museu romàntic. La guerra de 1936 va bloquejar temporalment aquest projecte, que fou reprès l'any 1943 gràcies a la col·laboració de Mercè Llopis de Fontcoberta, que va repetir l'oferiment a la Diputació Provincial de Barcelona. L'any 1946 es van iniciar definitivament les obres de condicionament per a instal·lar el museu, que van concloure l'any 1947. L'entitat va ser inaugurada el 1949, sota la direcció d'Albert del Castillo. El 1986 es van realitzar obres de restauració, sota la direcció de l'arquitecte Albert Casals.

CASTILLO, A. del (1963) "La casa Llopis del Museo Romántico Provincial" a "Sitges". Sitges. CASTILLO, A. del "Museo Romántico. Hogar Ochocentista". Barcelona COLL, I. (2001) "Arquitectura de Sitges. 1800-1930". Sitges GONZÀLEZ, A. ISERN, J. (1985) "32 Monuments catalans". Barcelona. GONZÀLEZ, A. JAEN, G. BASTARDAS, A. (1983) "Memòria 1981-1982 del Servei de Protecció del Patrimoni Arquitectònic". Barcelona. "Gran geografia comarcal de Catalunya" (1982:286). Vol. 5. Barcelona. "Guia abreviada del Museo Romántico Provincial" (1968) Barcelona. MONTE, M.A. (1986) Inventari del Patrimoni Arquitectònic (IPA) 11985 Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Municipi de Sitges (2006) PLANAS, R. (1952) "Llibre de Sitges". Barcelona. PLANAS, R. (1961) "El Penedès i Garraf". Barcelona.