Molí d'en Burch
Santa Eulàlia de Ronçana

  Vallès Oriental
  Camí del Gual
  Emplaçament
  Barri del Rieral

  Coordenades:

  41.64036
  2.23688
  436445
  4610128
  Número de fitxa
  08248 - 77
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Medieval
  Modern
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XIV-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  08248A010000480000YG / 08248A010000470000YY
  Autoria de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn - Antequem S.L.

  El molí d'en Burch és edifici d'origen medieval que va consolidar-se entre els segles XVI i XVIII. El vestigi més evident que es conserva de la construcció primitiva és l'antiga bassa amb paraments d'opus spicatum, sobre la qual es van bastir diverses dependències. Durant la segona meitat del segle XIX, el molí va dividir-se en dos habitatges independents, Can Burch i Ca l'Arcís, pel que va deixar de funcionar com a tal.

  És un edifici de planta irregular que està constituït per diversos volums superposats. El volum principal té forma de "L", consta de planta baixa i pis i té la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. A causa de les successives reformes que ha patit i a la seva divisió en dos habitatges està molt desfigurat, tot i que presenten un frontis unificat. Té diverses obertures disposades de forma aleatòria, unes d'arc pla arrebossat i les altres de pedra carejada. És de destacar el portal de pedra amb incisió conopial que hi ha a la part esquerra, que sembla correspondre's a una finestra procedent d'un altre pany de paret. Al voltant del segle XIX, quan es va dividir la construcció, es va afegir un cos a l'extrem de ponent per tal de poder-hi accedir, d'arc rebaixat ceràmic. Paral·lelament, es va adossar un cos a la part posterior i es va fer la pallissa a mestral, construïts sobre l'antiga bassa del molí. El primer cos presenta dos nivells d'alçat i té la coberta a un sol vessant que fa el desaiguat a la façana posterior. Les finestres són d'arc pla ceràmic. Durant la segona meitat del segle XX, la pallissa es va reformar com un nou volum, també de dos nivells d'alçat. A banda del tram de bassa que s'observa a la base d'aquest cos, es conserva en bon estat el seu mur de tramuntana, construït en opus spicatum i reforçat per nombrosos contraforts. El costat que es correspon a Ca l'Arcís ha estat notablement reformat fa pocs anys, sense que s'hagin mantingut les característiques tipològiques de l'edifici i ampliant-se vers a llevant. El costat de Can Burch, en canvi, manté elements com l'espai on presumiblement hi havia el carcabà, la xemeneia, bigues, paviments, etc.

  El molí d'en Burch ha estat identificat com l'antic molí de la Bastida, documentat des del segle XV. És probable que el molí d'en Bastida s'hagués anomenat anteriorment molí d'en Serra. A mitjans del segle XVI ja hi consten els Burch com a moliners. Durant la segona meitat del segle XVIII, el molí estava en mans de Tomàs Prims, els descendents del qual van vendre'n primer una meitat a Francesc Farrés i després l'altra a Isidre Prim. La vídua d'aquest darrer va casar-se amb Narcís Vila, que donar el nom de Cal Narcís o Arcís amb què encara avui es coneix la casa. Can Burch va ser restaurada entre els anys 1988 i 1992, mentre que Ca l'Arcís ho ha estat recentment.

  CANTARELL, C.; CIURANS, X. (2010). El patrimoni històric de Santa Eulàlia de Ronçana. Santa Eulàlia de Ronçana: Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.
  CLARET, J. (1993). "Cases que tenen història: Can Sebastià. Els Prims i el Prim", Anuari Local, núm. 31. Santa Eulàlia de Ronçana: Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.