Molí del Puig
Montseny

  Vallès Oriental
  Camí de Sant Marçal al Puig

  Coordenades:

  41.80097
  2.42603
  452317
  4627838
  Número de fitxa
  08137 - 57
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XIX
  Estat de conservació
  Dolent
  Es troba en estat ruïnós.
  Protecció
  Inexistent
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA 41650 / IPEC 899911
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  08136A004000120000RE
  Autor de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.

  El molí del Puig és un edifici en estat ruïnós que hi ha al camí que va de Sant Marçal al Puig. És una construcció de planta rectangular i de notables dimensions de la qual se'n conserven els murs perimetrals, havent perdut part de la façana principal, la coberta i l'estructura interior. No s'hi conserven obertures, només algun brancal de maó. El parament és de pedra lligada amb morter. 

  També es coneix com la Fabriqueta

  Segons un testimoni gràfic, fa pocs anys la façana s'obria amb un gran arc de mig punt a la part central i a banda i banda tenia finestrals, tots ells ceràmics. 

  Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Montseny (Vallès Oriental). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Generalitat de Catalunya.

  Inventari del patrimoni etnològic del Montseny (IPEC). Generalitat de Catalunya. 1995-1999.