Molí del Pont
Sant Martí d'Albars

  Osona
  Sector central del terme municipal
  Emplaçament
  A 1200 metres a llevant de la carretera BV-4342, punt quilomètric 5'000

  Coordenades:

  42.02703
  2.07636
  423538
  4653190
  Número de fitxa
  08225 - 30
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Segle
  XVIII-XIX
  Estat de conservació
  Bo
  Presenta murs parcialment arrebossats.
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  Sí, IPIC 24.111.179
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 002AR00005
  Autoria de la fitxa
  Marta Homs i Jordi Compte

  El molí del Pont es troba situat al sud-est del nucli de Sant Martí d'Albars a tocar de la riera Gavarresa, i al costat del pont medieval de Sant Martí d'Albars.
  Es tracta d'un edifici de mitjanes dimensions format per un volum principal de planta baixa i dos pisos i un volum annexat a la cantonada nord-est de planta baixa i un pis construït amb murs de pedra a la part inferior i totxana al superior, presentant diverses obertures emmarcades amb maó. Els murs de càrrega del volum principal són de maçoneria de pedra irregular amb poc morter i amb alguns panys de paret parcialment arrebossats. Presenta teulada de doble vessant amb aigües a la façana principal i posterior, i carreus treballats delimitant les cantonades.
  La façana principal, orientada a l'oest, presenta una composició simètrica de dues obertures per planta. A la planta baixa destaca un portal emmarcat amb brancals i una gran llinda de pedra bisellada amb la data de 1798 i una creu intercalada. A la seva esquerra hi ha una finestra de petites dimensions emmarcada amb monòlits de pedra bisellada. Al primer pis hi ha dues finestres de majors dimensions emmarcades amb pedra bisellada i ampit motllurat. Fins a l'altura del primer pis la façana està arrebossada. Al segon pis, sense arrebossar, hi ha dues finestres emmarcades amb maó. A l'extrem esquerre es perllonga un mur que podria correspondre a un dels murs que delimitaven la bassa del molí.
  La façana nord, tapada parcialment pel volum annex presenta quatre obertures de petites dimensions disposades irregularment; les dues del primer pis estan emmarcades amb monòlits de pedra.
  La façana est, que compta només amb els nivells de primer pis i golfes a causa del desnivell en el que està assentat el molí, presenta una porta d'accés al nivell de primer pis emmarcada amb brancals i llinda de pedra treballada i la data gravada de 1806 juntament amb una creu intercalada. Al nivell del segon pis hi ha dues finestres emmarcades amb maó.
  La façana sud presenta dues úniques obertures ubicades a nivell de primer. La de la dreta està emmarcada amb monòlits de pedra i la de l'esquerra amb maó fruit d'una reforma.
  Uns metres a la banda nord del molí hi ha un cobert i unes quadres de nova construcció, i a uns centenars de metres al nord-est del molí hi havia la resclosa on es desviava l'aigua fins a la bassa. Aquesta resclosa, avui en dia, forma part d'una de les tres basses de captació d'aigua per la xarxa d'aigua municipal de Sant Martí d'Albars.

  El molí de Pont va ser construït entre finals del segle XVIII i principis del segle XIX, tal com ho indiquen diverses llindes datades, en una època de fort creixement demogràfic a Sant Martí d'Albars, amb la construcció de diverses cases com les del nucli de Beulaigua, masies i molins.

  MESTRE, P., Inventari del Patrimoni Industrial de Catalunya. Sant Martí d'Albars. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. 1998.