Molí del Bosc Castellcir

Moianès
Al sud est de l'actual nucli urbà, entre aquest i el Mas de la Vileta Nova.
A l'oest de la riera de Castellcir, a prop d ela Vileta i la Vileta Nova.
656.4

Coordenades:

41.75553
2.15946
430122
4622975
08055-59
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVIII
Dolent
Abandonat, parcialmetn ensulsit
Inexistent
Si, IPA-28661
Fàcil
Sense ús
Privada
08054A005000520000JJ
Cristina Belmonte (iPAT Serveis CulturalsI

Edificació en força mal estat de conservació formada per un cos amb planta baixa, primer, segon pis i golfes cobert a doble vessant. Conduit tant amb sense devastar com lleugerament carejada, tot lligat amb morter de calç i distribuït formant filades més o menys regulars. L'estructura conserva diverses obertures, de mides diverses, i sense una simetria regular però bona part d'elles definides per brancals i llindes de pedra. Algunes de les obertures presenten reixes de ferro forjat. Sembla que al segle XIX es construí una xemeneia de maó vist per a eliminar les restes produïdes per les turbines de vapor, però actualment es troba o bé ensulsida o engolida per la vegetació.
En destaquen les restes d'una gran bassa de forma ovalada situada al nord de les construccions.

Una de les nombroses edificacions aixecades a la vora de la riera de Castellcir, aprofitant la força de l'aigua. Construït entre els segles XVII i XVIII, amb importants transformacions al segle XIX, es troba molt a prop dels masos de la Vileta i Sans. Formaria part del conjunt d'edificacions vinculades a la parròquia de Sant Andreu.
A la llera de la riera, i a tocar del molí hi ha una sèrie d'orificis excavats a la roca, similars als documentats al jaciment de la Riera de Castellcir, 800 m més al nord i que potser podrien estar relacionats tant amb el molí com ser anteriors. En qualsevol cas indicarien l'intensiu aprofitament del curs d'aigua a la zona.