Molí de Navarcles Navarcles

Bages
Prop de la colònia Galobart
Camí que surt de la colònia Galobart en direcció a les naus industrials properes.

Coordenades:

41.76329
1.90554
409024
4624074
08140-89
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVII-XX
Regular
El conjunt acusa una barreja desendreçada de fases arquitectòniques i un cert abandó.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Guitart i Salvador, S.A.
Jordi Piñero Subirana

Edificació formada a partir de l'antic molí de Navarcles, que ha estat objecte de diverses ampliacions, sobretot als segles XIX i XX. L'antic molí era una construcció de planta més o menys quadrada, que devia tenir baixos més un pis i golfes. Als baixos es conserven dues cambres cobertes amb volta de pedra. En una hi havia la mola i l'altre devia ser un magatzem. Els elements interiors del molí no s'han conservat. Aquest edifici originari ha estat ampliat amb un petit cos adossat a ponent i el sobrealçament de l'edifici i l'afegit de nous cossos a la banda de llevant, possiblement al final del segle XIX o començament del XX. També en aquesta època s'hi bastí una nau allargada al costat de migdia com a graner, la qual ha estat ampliada modernament i convertida en granja. La resclosa del molí és uns cent metres més amunt. El canal passava soterrat per sota de l'actual edifici de la turbina. Encara es conserva l'entrada i la sortida del carcabà. El canal de sortida passa soterrat per una zona d'horts i desemboca al riu.

El 6 d'abril de 1693 es va autoritzar a l'Ajuntament de Navarcles a utilitzar les aigües del riu Llobregat per a la instal·lació d'un molí, amb el pagament de 6 sous anuals. L'1 d'agost de 1694 l'Ajuntament va cedir el dret a la masia Solervicens i va ajudar a construir-lo, a canvi que pagarien el cens i moldrien el gra a 6 d. la quatera, preu molt avantatjós per als habitants de Navarcles. El 1893 hi ha un conflicte amb els amos de la colònia Galobart, que volien alçar la seva resclosa, cosa que limitava la capacitat de moldre del molí. El 1909 el mas Solervicens va pagar 7.500 ptes a l'Ajuntament en concepte de redempció del cens (amb aquests diners es va finançar la construcció del nou edifici de l'Ajuntament). Poc després el molí es va vendre. Posteriorment ha funcionat com una casa de pagès amb masovers.

FERRER, Llorenç (1988). "Navarcles". Història del Bages, vol. 2. Ed. Parcir. Manresa. P. 144-145.