Resclosa i canal del molí de Navarcles Navarcles

Bages
Prop de la colònia Galobart
Camí que surt de la colònia Galobart en direcció a les naus industrials properes.

Coordenades:

41.76435
1.90586
409052
4624191
08140-9
Patrimoni immoble
Obra civil
Modern
Contemporani
XVII-XX
Regular
Inexistent
Difícil
Sense ús
Privada
Guitart i Salvador, S.A.
Jordi Piñero Subirana

Resclosa i canal de l'antic molí de Navarcles, que estava situat prop de la colònia Galobart. La resclosa, de forma semi-el·líptica, és de pedra, força ampla i amb una alçada considerable. El canal, actualment en desús, tenia una llargada d'uns 100 metres i passava soterrat per sota de l'actual edifici de la turbina de la colònia Galobart. A l'edifici del molí encara es conserva l'entrada i la sortida del carcabà. El canal de sortida passa soterrat per una zona d'horts i desemboca al riu.

El 6 d'abril de 1693 es va autoritzar a l'Ajuntament de Navarcles a utilitzar les aigües del riu Llobregat per a la instal·lació d'un molí, amb el pagament de 6 sous anuals. L'1 d'agost de 1694 l'Ajuntament va cedir el dret a la masia Solervicens i va ajudar a construir-lo, a canvi que pagarien el cens i moldrien el gra a 6 d. la quatera, preu molt avantatjós per als habitants de Navarcles. El 1893 hi ha un conflicte amb els amos de la colònia Galobart, que volien alçar la seva resclosa, cosa que limitava la capacitat de moldre del molí. El 1909 el mas Solervicens va pagar 7.500 ptes a l'Ajuntament en concepte de redempció del cens (amb aquests diners es va finançar la construcció del nou edifici de l'Ajuntament). L'obra de la resclosa, molt sòlida, deu correspondre a aquest moment inicial del segle XX. Poc després el molí es va vendre. Posteriorment ha funcionat com una casa de pagès amb masovers.

FERRER, Llorenç (1988). "Navarcles". Història del Bages, vol. 2. Ed. Parcir. Manresa. P. 144-145.