Molí de Lloberons
Martorelles

  Vallès Oriental
  C. del Molí
  Emplaçament
  Després del camp de Can Tellado, al costat de la porta del generador elèctric

  Coordenades:

  41.53552
  2.2397
  436578
  4598487
  Número de fitxa
  08115-2
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Medieval
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XII-XIX
  Estat de conservació
  Dolent
  En estat ruïnós. A l'interior hi creixen arbres i heura que en malmeten l'estructura.
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  IPA 29097
  Accés
  Fàcil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  sense referència
  Autoria de la fitxa
  Marta Lloret Blackburn

  Les restes del molí es troben situades en un marge al final del carrer del Molí del polígon industrial, a tocar de la carretera de Montornès. És de planta rectangular i tan sols se'n conserva l'estructura exterior, havent quedat l'interior cobert per la runa de l'enderroc. La part més ben conservada és la cara nord i est, en què el mur presenta dos nivells d'alçat. La façana de ponent s'ha esfondrat en la seva pràctica totalitat. El parament dels murs és de pedra irregular lligada amb morter, amb algunes parts reconstruïdes de maó. També són d'aquest material les dues úniques obertures visibles, situades a la cara nord i est. Els angles cantoners conservats estan acabats amb carreus escairats de mitjanes dimensions. Davant la façana est hi ha la bassa del molí, actualment totalment coberta de vegetació.

  Les notícies més antigues que tenim del Molí de Lloberons es remunten a l'any 1197, quan Berenguer Bernat de Cabanyes dóna a la seva filla Azalaida el castell de Radulfo (castell Ruf) i el molí de Loberot, entre d'altres possessions PIBERNAT (1936:13). Més endavant, a partir de l'any 1374, apareix documentat entre les possessions de la Cartoixa de Montalegre de Tiana (PÉREZ 1998). L'any 1553 també apareix nombrat en el fogatge de Santa Maria de Martorelles. En una casa propera s'ha localitzat una inscripció de pedra de salvaguarda pontifical i reial, així com una fita de la Cartoixa, que originalment s'haurien localitzat al molí. Per abastir-lo d'aigua, la mateixa Cartoixa de Montalegre va fer construir un rec que provenia de Montornès del Vallès i que més endavant abastia al molí de Carrencà, seguint fins al terme de Sant Fost. El molí va ser un domini de la Cartoixa fins a la desamortització de Mendizábal del 1836, en què la propietat de les terres dels ordes religiosos van passar a ser de lliure disposició.

  Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya. Patrimoni Arquitectònic. Martorelles (Vallès Oriental). Direcció General del Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya. PÉREZ, X. (1998). Referències al Vallès Oriental en un inventari manuscrit del 1718. Ponències Anuari del Centre d'Estudis de Granollers. PIBERNAT, S. (1936). Notes històriques del Vallès: Parròquia de Cabanyes. Badalona: Agrupació Excursionista Badalona.